Giảng viên ĐH Fulbright Việt Nam Nguyễn Xuân Thành làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng
October 07, 2020

Giảng viên ĐH Fulbright Việt Nam Nguyễn Xuân Thành làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

October 07, 2020

Nguồn: https://tuoitre.vn

Theo quyết định bổ sung thành viên vừa được ban hành, ông Nguyễn Xuân Thành có bằng Thạc sĩ kinh tế và tài chính, quản lý nhà nước, hiện đang là giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Ash về quản trị dân chủ và đổi mới, Trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard.

GV. Nguyễn Xuân Thành - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của TTCP.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng có quyết định bổ sung TS Trương Văn Phước, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, làm thành viên chuyên trách Tổ tư vấn kinh tế.

Như vậy đến nay Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng do ông Nguyễn Đức Kiên làm tổ trưởng có 16 thành viên, trong đó có hai người đến từ Đại học Fulbright là ông Nguyễn Xuân Thành và ông Vũ Thành Tự Anh.

Nhiều thành viên trong Tổ tư vấn là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế trong và ngoài nước như ông Trần Đình Thiên, ông Nguyễn Đình Cung, ông Vũ Viết Ngoạn, ông Trần Hoàng Ngân, ông Trần Thọ Đạt, ông Nguyễn Đức Khương, ông Vũ Minh Khương...

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi, hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  • Ngọc An

Những bài viết liên quan