182

Ai sở hữu Huawei?

Trong thời gian vừa qua, khi Huawei thu hút sự theo dõi, câu hỏi ai là chủ sở hữu thực sự và kiểm soát công ty trở thành vấn đề nổi cộm. Huawei tự gọi bản thân mình là công ty thuộc sở hữu của toàn thể nhân viên, nhưng tuyên bố sở hữu này có nhiều điểm nghi vấn, và cấu trúc doanh nghiệp được miêu tả trên website công ty cũng có nhiều thông tin mơ hồ. Thực ra, những thông tin quan trọng về cấu trúc và sở hữu của Huawei khá nổi tiếng và được phác họa nhiều lần trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, nhưng tuyên bố công ty thuộc sở hữu của nhân viên là một bí ẩn vẫn tiếp tục tồn tại ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Bài báo này, dựa trên những nguồn thông tin đại chúng như các báo cáo truyền thông, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và án lệ tòa án, cố gắng giải mã và phủ quyết bí ẩn này.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Ngày:
15/04/2019 09:35
Số trang:
15
Tác giả:
Donald Clarke