179

Việt Nam – Mâu thuẫn trong ưu tiên

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế của ngành ngân hàng là chủ đề tranh cãi giữa hai phái cải cách và bảo thủ trong nội bộ đảng. Trong bất kỳ thời kỳ nào, tốc độ triển khai của một chương trình cũng bị tác động bởi cánh nào trong hai phái trên đang nắm quyền ra các quy định và tình hình chung của ngành ngân hàng.

Việc áp dụng và triển khai tiêu chuẩn Basel ở Việt Nam đã trải qua ba thời kỳ nổi bật: từ 1999-2006, phái cách tân đã theo đuổi và ủng hộ các tiêu chuẩn quốc tế để thắt chặt kỷ luật trong hoạt động của các ngân hàng nhà nước và tăng hiệu quả hoạt động của ngành tài chính. Từ 2006-13, Ngân hàng Nhà nước (SBV) chính thức áp dụng Basel II nhưng khủng hoảng ngân hàng trong nước làm gián đoạn quá trình triển khai. Gần đây, có nhiều ý kiến muốn quay lại với các tiêu chuẩn Basel. Tuy nhiên, các chính sách tài chính có tính can thiệp sâu, chi phí triển khai cao, mức độ quốc tế hóa thấp của ngành ngân hàng, và thiếu lực lượng quản lý kỹ trị có năng lực bên trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ở các ngân hàng tư nhân trong nước đều góp phần trì hoãn việc triển khai tiêu chuẩn Basel.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Ngày:
30/08/2018 10:37
Số trang:
5