Tổng quan

Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý và Lãnh đạo được thiết kế theo yêu cầu cụ thể từ phía đối tác bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp hoặc tập đoàn kinh tế. 

Chương trình thường tập trung vào các chủ đề như Quản lý công, Lãnh đạo công, Quản trị công, Chiến lược phát triển kinh tế địa phương, Thẩm định dự án đầu tư, Quy hoạch và quản lý đô thị, Tài chính công địa phương, Hội nhập quốc tế và Phát triển địa phương. Các khóa học thường kéo dài từ 2-5 ngày, với số lượng học viên dao động từ 30-100 người/lớp, ở cả trong và ngoài nước.

Từ năm 2016 đến nay, Trường Fulbright đã tổ chức 14 khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong khu vực như Myanmar, Lào, Campuchia; các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam như Viện nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam, Sở Ngoại vụ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Hà Giang và Đà Nẵng.

Kết thúc khóa, học viên sẽ được nhận Chứng chỉ do Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam cấp. 

Kết quả học tập

Chương trình đào tạo ngắn hạn Lãnh đạo và Quản lý được thiết kế nhằm nâng cao năng lực hoạch định, phân tích và thực thi chính sách cho cán bộ trong khu vực công, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và cả khu vực doanh nghiệp (tập đoàn, các tổng công ty, tổ chức tài chính…) thường xuyên phải đối thoại, tương tác hay tham gia vào các nhiệm vụ công. Chương trình giúp trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến ngân sách, tài chính, dự án, kỹ năng lãnh đạo, truyền thông và marketing trong khu vực công.

Giảng viên

Giảng viên các khóa đào tạo ngắn hạn này do đội ngũ giảng viên Trường Fulbright, các học giả quốc tế uy tín trong các lĩnh vực do FSPPM mời thỉnh giảng.

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info.fsppm@fulbright.edu.vn.