June 03, 2019

Chương trình đào tạo ngắn hạn Lãnh đạo Quản lý

June 03, 2019

 

 

Sáng kiến hợp tác với các địa phương được thực hiện theo ba bước, gồm: phân tích năng lực cạnh tranh và chiến lược phát triển của địa phương; tổ chức các chương trình đào tạo và đối thoại chính sách; và tư vấn chính sách theo phương thức hai bên cùng làm.

Chương trình đào tạo ngắn hạn tập trung vào các chủ đề như Quản lý công, Lãnh đạo công, Quản trị công, Chiến lược phát triển kinh tế địa phương, Thẩm định dự án đầu tư, Quy hoạch và quản lý đô thị, Tài chính công địa phương, Hội nhập quốc tế và phát triển địa phương. Kết thúc khóa, học viên sẽ được nhận Chứng chỉ do Giám đốc Trường Fulbright cấp.

Đến nay, trường Fulbright đã triển khai sáng kiến này với nhiều tỉnh thành trong cả nước như Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Quảng Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Giang, và Thái Nguyên...

Kể từ năm 2018, được sự tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada, Trường Fulbright chủ trì dự án "Xây dựng năng lực và Nghiên cứu ứng dụng vì nền tài chính bao trùm" dành cho lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và các cơ quan chính phủ ở Myanmar.