June 03, 2019

Chương trình đào tạo Quản lý cao cấp Việt Nam

June 03, 2019

 

 

Chương trình đào tạo ngắn hạn tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ) nhằm tạo ra một diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách cao cấp Việt Nam tham gia đối thoại với các học giả, chuyên gia hàng đầu thế giới về những diễn biến mới nhất về kinh tế - chính trị toàn cầu và hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Chứng nhận Hoàn thành khóa học do Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy cấp.