TS. Trương Quang Hùng

Trương Quang Hùng
Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

TS. Trương Quang Hùng là giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ông Hùng là giảng viên môn Kinh tế Vĩ mô trong học kỳ Thu và đồng giảng viên môn Ngoại thương: Các định chế và Tác động trong học kỳ Đông và học kỳ Xuân. Ông cũng là giảng viên môn Lý thuyết Ngoại thương và là đồng giảng viên môn Tài chính công trong học kỳ Xuân. Ông hiện là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế TP HCM. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Colombo (chương trình hợp tác giữa Hà Lan - Sri Lanka).

Quay lại