Ban quản lý & hành chính

Ban quản lý

Họ & tên
Chức danh
Giám đốc, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam
Giám đốc MPP
Quản lý Đào tạo

Bộ phận hành chính 

Họ & tên
Chức danh
Thông dịch & Biên dịch
Trợ lý nghiên cứu cho Giám Đốc
Giảng viên tập sự kiêm Chuyên viên nghiên cứu và Phát triển chương trình
Trợ lý Quản lý Tài chính
Trợ lý Quản lý thông tin
Cán bộ Đào tạo
Trưởng phòng Công nghệ Thông tin
Quản lý Dịch thuật và Quản lý công tác cựu học viên
Cán bộ kỹ thuật Công nghệ Thông tin
Trợ lý Đào tạo

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý