Cam kết phát triển sự đa dạng và dung hợp

Đại học Fulbright Việt Nam, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, và các chương trình đào tạo của nhà trường luôn cam kết phát triển và duy trì một nền văn hóa tổ chức coi trọng tính đa dạng và dung hợp.

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và Đại học Fulbright Việt Nam được đặt theo tên của Thượng Nghị sĩ J.William Fulbright, một Thượng nghị sĩ giàu uy tín của Quốc hội Hoa Kỳ, người đã cống hiến cả sự nghiệp để thúc đẩy tính đa dạng và dung hợp. Ông từng phát biểu rằng: "Bản chất của giáo dục liên văn hoá là đạt tới sự thấu cảm – năng lực cảm thụ thế giới như những người khác, và chấp nhận khả năng những người khác có thể thấy được những điều mà chúng ta không thể, hoặc có thể nhìn nhận chính xác hơn chúng ta." Quan điểm này chính là kim chỉ nam cho văn hóa tổ chức của chúng tôi.

Đại học Fulbright Việt Nam luôn ủng hộ sự đa dạng và tính dung hợp. Trên website của trường đã ghi rõ: "Đại học Fulbright Việt Nam trân trọng và kiến tạo thế mạnh của mình từ sự đa dạng, được định nghĩa trên phương diện rộng. Chúng tôi cam kết xây dựng một cộng đồng học tập đa thành phần phản ánh tính đa dạng của Việt Nam và thế giới. Cam kết của chúng tôi đối với sự đa dạng bắt nguồn từ việc tôn trọng phẩm cách của mỗi cá nhân và chuyên tâm ươm dưỡng sự hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi tin rằng việc gắn kết với những người có đặc tính, kinh nghiệm sống và đức tin khác với mình là một đặc trưng định hình nền giáo dục chuyển đổi và cũng là điều kiện tiên quyết của một công dân có trách nhiệm của đất nước và thế giới. Tại FUV, các sinh viên, giảng viên và nhân viên cùng làm việc để hiểu, cảm thụ và trưởng thành từ những quan điểm và cách nhìn của mỗi cá nhân."

Không ngừng tập trung phát triển sự đa dạng và dung hợp

Chương trình đào tạo của chúng tôi luôn chú trọng vào những Nhiệm vụ Chiến lược sau đây để đảm bảo tính mẫu mực trong văn hóa tổ chức.

1. Tuyển dụng và duy trì sinh viên

2. Tuyển dụng, phát triển và duy trì đội ngũ giảng viên

3. Phát triển nội dung đào tạo, chương trình học và môi trường tổ chức có tính dung hợp

4. Ủng hộ sự đa dạng và hòa nhập với bên ngoài

5. Đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý