Nguyễn Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thị Cẩm Tú
Trợ lý Đào tạo

Nguyễn Thị Cẩm Tú bắt đầu làm việc tại Trường Chính sách công và Quản lý (Đại học Fulbright Việt Nam) từ năm 2017. Tháng 8/2018, bà Tú là Trợ lý Đào tạo cho chương trình Thạc sĩ Chính sách công tại Trường. Bà Tú đã có bằng Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp tại Trường Đại học James Cook, Singapore. Bà Tú có quá trình đào tạo học thuật trong lĩnh vực Quản lý nhân sự và kế toán Úc.

Quay lại