MPP2019-547

Thực thi chính sách

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/02/2019 13:40; Kích thước: 200,713 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 02/10/2018
13:30 - 15:00

Chủ đề: Tổng quan về thực thi chính sách

Bài đọc:

  • Hill & Hupe (2014), Chương 2.
  • Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Chương 8 & 9.
Thứ 5, 04/10/2018
13:30 - 15:00

Chủ đề: Thực thi chính sách từ trên xuống và từ dưới lên

Bài đọc:

  • Hill & Hupe (2014), Chương 3.
Thứ 6, 05/10/2018
08:30 - 10:00

Chủ đề: Thực thi chính sách tái cơ cấu kinh tế

Bài đọc:

  • Nguyễn Xuân Thành, Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ những thay đổi về luật và chính sách giai đoạn 2006-2010 đến các sự kiện tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, Bài viết nghiên cứu chính sách, tháng 10/2016
  • Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Quyết định 254/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015", 1/3/2012.
Thomas A. Birkland
Ngày: 27/09/2018 13:48; Kích thước: 503,116 bytes
Thomas A. Birkland
Ngày: 27/09/2018 13:42; Kích thước: 524,155 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/10/2018 16:36; Kích thước: 82,838 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/10/2018 18:42; Kích thước: 107,411 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/10/2018 08:02; Kích thước: 91,099 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/10/2018 14:10; Kích thước: 230,518 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/10/2018 11:09; Kích thước: 236,986 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/10/2018 10:38; Kích thước: 173,844 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/10/2018 08:57; Kích thước: 141,275 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/10/2018 21:21; Kích thước: 236,988 bytes
José A. Gómez-Ibáñez, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/11/2018 12:23; Kích thước: 2,766,854 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 05/11/2018 17:53; Kích thước: 513,743 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 23/10/2018 14:53; Kích thước: 448,768 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/10/2018 11:44; Kích thước: 239,970 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/10/2018 11:41; Kích thước: 401,623 bytes
Châu Ngô Anh Nhân
Ngày: 12/10/2018 13:29; Kích thước: 2,452,957 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 12/10/2018 13:28; Kích thước: 112,914 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 04/10/2018 12:49; Kích thước: 112,914 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Hương Giang, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 04/10/2018 12:45; Kích thước: 164,097 bytes

Thực thi chính sách nằm trong nhóm các môn học về quản lý và lãnh đạo trong khu vực công. Môn học bắt đầu bằng nội dung tổng quan về thực thi chính sách kết hợp hai nhóm kiến thức mà học viên đã được học trong chương trình MPP là (i) phân tích và hoạch định chính sách dựa vào nền tảng kiến thức kinh tế học và (ii) quản trị nhà nước và quản lý công dựa vào nền tảng kiến thức về luật và quản lý.

Chính sách khi đến tay tổ chức/nhà quản lý để thực thi có thể được hiểu không rõ ràng, có nhiều mục tiêu xung đột nhau và các biện pháp triển khai chưa được thiết kế hoàn chỉnh. Sau nội dung tổng quan, môn học sẽ đi vào thảo luận chủ đề diễn giải chính sách từ góc độ của người thực thi và đánh giá mức độ cứng nhắc/linh hoạt của quá trình thực thi chính sách.

Giống như bước hoạch định chính sách, bước thực thi chính sách cũng chịu tác động của nhiều thể chế và nhóm lợi ích khác nhau. Các nhóm lợi ích cũng có động cơ đưa việc thực thi chính sách theo những hướng có lợi cho họ. Đánh giá môi trường thực thi chính sách, phân tích các yếu tố chính trị, thể chế, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến thực thi chính sách là chủ đề tiếp theo của môn học.

Trong môn học, học viên cũng sẽ nghiên cứu lý thuyết và thực triễn thực thi chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể như quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về xã hội, hợp đồng cung cấp dịch vụ, đối tác công tư và thực hiện triển khai quy hoạch.