MPP2019-531

Phân tích tài chính

Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/06/2019 09:27; Kích thước: 232,852 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 10/06/2019
13:30 - 15:00

Bài giảng 01. Nhập môn Tài chính và Chính sách công

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, Chương 1

Phát bài tập 1

Thứ 3, 11/06/2019
13:30 - 16:45

Kiến tập (không bắt buộc). Công cụ, thị trường và tổ chức tài chính

Đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ 4, 12/06/2019
13:30 - 15:00

Bài giảng 02. Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại

Bài đọc:

  • Brealey, Myers & Allen, chương 2
Thứ 6, 14/06/2019
13:30 - 15:00

Bài giảng 03. Thỉnh giảng

Định giá doanh nghiệp cổ phần hóa ở Việt Nam

Bài đọc:

  • TBD
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/10/2020 11:23; Kích thước: 606,191 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 22/10/2020 17:09; Kích thước: 85,417 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/10/2020 17:15; Kích thước: 848,404 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 22/10/2020 17:08; Kích thước: 85,417 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 22/10/2020 16:43; Kích thước: 85,417 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 16:31; Kích thước: 85,417 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 16:30; Kích thước: 85,417 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 22/10/2020 16:42; Kích thước: 85,417 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 11:36; Kích thước: 85,417 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/10/2020 17:18; Kích thước: 1,522,564 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 11:35; Kích thước: 85,417 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 22/10/2020 16:41; Kích thước: 85,417 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 11:34; Kích thước: 85,417 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane và Alan J. Marucs
Ngày: 22/10/2020 11:23; Kích thước: 846,408 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 11:33; Kích thước: 85,417 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 11:31; Kích thước: 85,417 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 11:28; Kích thước: 85,417 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 22/10/2020 11:23; Kích thước: 1,003,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trần Thị Quế Giang, Hồ Bá Tình
Ngày: 22/10/2020 17:24; Kích thước: 477,373 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang
Ngày: 22/10/2020 17:22; Kích thước: 1,003,017 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về tài chính doanh nghiệp, mối quan hệ với chính sách công, giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư. Phần thứ hai của môn học tập trung vào lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và lý thuyết thị trường hiệu quả. Phần này sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để xác định chi phí vốn, hỗ trợ việc định giá tài sản tài chính.

Phần thứ ba tập trung vào vấn đề định giá tài sản tài chính, bao gồm các công cụ nợ (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp), cổ phiếu và định giá doanh nghiệp. Trên cơ sở kiến thức cơ bản ở phần 1 và 2, học viên sẽ phân tích cổ phiếu theo dựa vào các yếu tố tài chính căn bản và thực hành định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'