MPP2020-542

Quản trị nhà nước

Phạm Duy Nghía
Ngày: 28/06/2019 10:17; Kích thước: 244,496 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 7, 27/07/2019
13:30 - 16:45

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học (Video Clip 1)

- Giới thiệu tổng quan về môn học

- Các yêu cầu đối với học viên

Bài đọc:

  • Acemoglu, Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có, MIT 2009
  • Đọc Hồ sơ Dự thảo Luật PPP

 

Bài giảng 2. Khái niệm quản trị nhà nước (Video Clip 2)

- Quản trị nhà nước và Quản lý nhà nước

- Những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước

- Giới thiệu các bộ chỉ số WGI, PAPI và Justice Index

Bài đọc:

  • Đọc Hồ sơ Dự thảo Luật PPP
  • Tham khảo định nghĩa public governance của WGI & PAPI
Chủ nhật, 28/07/2019
13:30 - 16:45

Bài giảng 3. Các chức năng của nhà nước - Mối quan hệ giữa quản trị nhà nước và phát triển (Video Clip 3)

- Các yêu cầu của quản trị tốt

- Đo lường chất lượng quản trị nhà nước

- Thảo luận về mối quan hệ giữa quản trị nhà nước và phát triển

Bài đọc:

  • Francis Fukuyama, State-Buiding: Governance and World Order in the 21st Century, Cornell University Press, 2004 (Chương 1)

 

Bài giảng 4. Những khó khăn khi du nhập thể chế hiện đại (Video Clip 4)

- Tổng quan về du nhập thể chế

- Những điều kiện để du nhập thể chế thành công

Bài đọc:

  • Francis Fukuyama, 2004, (Chương 2)
  • Fu Hualing 2017 (Quý Tâm/Quỳnh Chi biên dịch): Chuẩn bị cho G5.

Đây là môn tự chọn, gồm 2 tuần tự học có hướng dẫn, bắt đầu ngày 13/07/2019, 8 buổi chiều thảo luận trên lớp (27/07-03/08/2019), tiếp nối 2 tuần tự học sau khóa học, và kết thúc vào ngày 24/08/2019. Dựa trên tài liệu được cung cấp, môn học dự kiến thảo luận 16 chủ đề liên quan đến quản trị quốc gia. Khóa học sẽ dành một thời lượng phù hợp cho học viên báo cáo và thảo luận các chủ đề Tự luận kết thúc khóa học (mỗi học viên sẽ tự tìm kiếm một chủ đề trong 5-7 nhóm vấn đề lớn được gợi ý trước).