MPP2020-547

Thực thi chính sách

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/05/2020 08:57; Kích thước: 163,708 bytes
Tuần thứ
1
|
2
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 7, 09/05/2020
13:30 - 16:45

Bài giảng 1. Thực thi xử phạt hành chính trong vi phạm giao thông đường bộ ở Việt Nam

Bài đọc:

  • Mũ bảo hiểm xe máy, NCTH FETP.
  • Thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 và Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt ngày 30/12/2019, NCTH FSPPM

Bài giảng 2. Tổng quan về thực thi chính sách

Bài đọc:

  • Michael Hill & Peter Hupe (2014). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance, third edition, Sage Publication, Chương 2.
  • Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Chương 8 & 9.
Chủ nhật, 10/05/2020
13:30 - 16:45

Bài giảng 3. Người thực thi và giá trị công

Bài đọc:

  • Moore, Mark (1995). Tạo ra giá trị công, tr. 13-23, 27-38 và 52-56, Cambridge: Harvard University Press.

Bài giảng 4. Chủ đề Giá trị công từ thực thi dự án: Tình huống triển khai dự án vệ sinh môi trường Nha Trang

Bài đọc:

  • Châu Ngô Anh Nhân, Dự án Vệ sinh môi trường ở Nha Trang.

Thực thi chính sách nằm trong nhóm các môn học về quản lý và lãnh đạo trong khu vực công.Môn học bắt đầu bằng nội dung tổng quan về thực thi chính sách kết hợp hai nhóm kiến thức màhọc viên đã được học trong chương trình MPP là (i) phân tích và hoạch định chính sách dựa vàonền tảng kiến thức kinh tế học và (ii) quản trị nhà nước và quản lý công dựa vào nền tảng kiếnthức về luật và quản lý.

Chính sách khi đến tay tổ chức/nhà quản lý để thực thi có thể được hiểu không rõ ràng, có nhiềumục tiêu xung đột nhau và các biện pháp triển khai chưa được thiết kế hoàn chỉnh. Sau nội dungtổng quan, môn học sẽ đi vào thảo luận chủ đề diễn giải chính sách từ góc độ của người thực thivà đánh giá mức độ cứng nhắc/linh hoạt của quá trình thực thi chính sách.

Giống như bước hoạch định chính sách, bước thực thi chính sách cũng chịu tác động của nhiều thểchế và nhóm lợi ích khác nhau. Các nhóm lợi ích cũng có động cơ đưa việc thực thi chính sáchtheo những hướng có lợi cho họ. Đánh giá môi trường thực thi chính sách, phân tích các yếu tốchính trị, thể chế, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến thực thi chính sách là chủ đề tiếp theo của mônhọc.

Thông qua các nghiên cứu tình huống, học viên cũng sẽ nghiên cứu thực triễn thực thi chính sáchtrong một số lĩnh vực cụ thể như quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về xã hội và hợpđồng cung cấp dịch vụ.