MPP2020-512

Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Châu Văn Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/10/2018 13:46; Kích thước: 271,736 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 22/10/2018
08:30 - 10:00

Bài 1: Giới thiệu kinh tế học vĩ mô

Châu Văn Thành

Bài đọc:

  • CVT, ghi chú bài giảng
  • Đọc và suy ngẫm: Đồng tiền bối rối

Phát bài tập 1.

Thứ 4, 24/10/2018
08:30 - 10:00

Bài 2: Đo lường hoạt động kinh tế

Châu Văn Thành

Bài đọc:

  • (Moss 2014), chương 1 & 5
  • (Mankiw 2012V), chương 10 & 11
  • CVT, Hạch toán thu nhập quốc gia và cán cân thanh toán
Thứ 6, 26/10/2018
08:30 - 10:00

Ôn tập 1

Châu Văn Thành
Ngày: 11/01/2019 11:04; Kích thước: 1,461,353 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/01/2019 11:12; Kích thước: 3,110,176 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 07/01/2019 13:53; Kích thước: 333,630 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 11:15; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 07/01/2019 13:55; Kích thước: 351,874 bytes
Carlos A. Vegh, Guillermo Vuletin
Ngày: 03/01/2019 16:15; Kích thước: 158,455 bytes
Donal McGettigan et al.
Ngày: 03/01/2019 16:13; Kích thước: 1,288,151 bytes
Jeffrey Frankel
Ngày: 27/12/2018 20:43; Kích thước: 564,395 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 11:15; Kích thước: 192,689 bytes
Jeffrey A. Frankel, Carlos A. Vegh & Guillermo Vuletin
Ngày: 03/01/2019 16:11; Kích thước: 638,593 bytes
Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart & Carlos A. Végh
Ngày: 27/12/2018 20:34; Kích thước: 1,409,030 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 11:14; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 26/12/2018 11:01; Kích thước: 636,566 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 26/12/2018 11:00; Kích thước: 847,747 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 14:58; Kích thước: 779,559 bytes
Gauti B. Eggertsson (NY Fed) Paul Krugman (Princeton)
Ngày: 19/12/2018 15:05; Kích thước: 890,634 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 14:54; Kích thước: 299,883 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 10:52; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 12/12/2018 09:09; Kích thước: 342,798 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 12/12/2018 09:21; Kích thước: 439,337 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 10:49; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 12/12/2018 09:16; Kích thước: 505,423 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 12/12/2018 09:15; Kích thước: 1,000,802 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 15:23; Kích thước: 425,870 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 15:01; Kích thước: 270,848 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 15:14; Kích thước: 216,088 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 15:02; Kích thước: 355,751 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 27/10/2018 15:16; Kích thước: 924,359 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 27/10/2018 15:15; Kích thước: 523,815 bytes
Jose A. Ocampo; Codrina Rada & Lance Taylor
Ngày: 27/10/2018 15:15; Kích thước: 515,757 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 27/10/2018 15:13; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 10:29; Kích thước: 779,559 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2018 15:00; Kích thước: 4,415,759 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 10:01; Kích thước: 662,555 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2018 14:58; Kích thước: 4,415,759 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 15/11/2018 14:43; Kích thước: 513,368 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 02/11/2018 14:59; Kích thước: 192,689 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2018 11:09; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2018 14:57; Kích thước: 4,415,759 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/11/2018 19:00; Kích thước: 821,934 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 27/10/2018 11:08; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2018 14:57; Kích thước: 4,415,759 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 16/10/2018 10:08; Kích thước: 85,376 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2018 14:56; Kích thước: 4,415,759 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 16/10/2018 10:03; Kích thước: 192,689 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/10/2018 10:01; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2018 14:55; Kích thước: 4,415,759 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 16/10/2018 09:52; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 27/10/2018 10:40; Kích thước: 1,059,217 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/10/2018 17:04; Kích thước: 557,366 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 13/10/2018 17:03; Kích thước: 192,689 bytes
Hồng Phúc
Ngày: 13/10/2018 17:02; Kích thước: 107,492 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 13/10/2018 16:58; Kích thước: 1,344,836 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/01/2019 13:39; Kích thước: 3,110,176 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/12/2018 08:26; Kích thước: 2,531,958 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/12/2018 08:19; Kích thước: 1,657,791 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 14:50; Kích thước: 779,559 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 14:46; Kích thước: 517,289 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 12/12/2018 09:13; Kích thước: 521,238 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 15:11; Kích thước: 995,324 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 28/11/2018 15:09; Kích thước: 2,008,568 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 26/11/2018 12:59; Kích thước: 1,063,924 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/11/2018 14:53; Kích thước: 1,104,126 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 15/11/2018 14:41; Kích thước: 871,688 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/11/2018 09:08; Kích thước: 917,042 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/11/2018 18:57; Kích thước: 461,757 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/11/2018 18:55; Kích thước: 537,463 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2018 08:41; Kích thước: 866,258 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2018 18:28; Kích thước: 575,338 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/11/2018 08:28; Kích thước: 663,630 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 06/11/2018 18:27; Kích thước: 1,416,865 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/10/2018 08:57; Kích thước: 594,276 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/10/2018 08:49; Kích thước: 435,820 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/10/2018 08:38; Kích thước: 748,239 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 07/01/2019 13:48; Kích thước: 268,074 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 07/01/2019 13:47; Kích thước: 117,141 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 17:00; Kích thước: 2,199,964 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 16:59; Kích thước: 1,357,057 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 16:59; Kích thước: 3,344,453 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 16:59; Kích thước: 1,584,584 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 19/12/2018 16:58; Kích thước: 164,147 bytes
Châu Văn Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/11/2018 13:36; Kích thước: 157,027 bytes
Châu Văn Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/11/2018 13:35; Kích thước: 204,759 bytes
Châu Văn Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/11/2018 09:28; Kích thước: 531,164 bytes
IMF
Ngày: 29/10/2018 15:57; Kích thước: 2,574,117 bytes
IMF
Ngày: 29/10/2018 15:57; Kích thước: 1,577,791 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 29/10/2018 15:56; Kích thước: 130,454 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 18/10/2018 08:40; Kích thước: 181,338 bytes
IMF
Ngày: 04/01/2019 10:38; Kích thước: 9,813,684 bytes
ADB
Ngày: 18/10/2018 08:45; Kích thước: 81,646 bytes

Kinh tế học vĩ mô là một môn học nghiên cứu nền kinh tế trên bình diện tổng thể, bao gồm việc mô tả, đo lường và phân tích các biến số kinh tế vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội, giá cả và lạm phát, việc làm và thất nghiệp, tổng tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và thuế, cung cầu tiền, lãi suất, thâm hụt/thặng dư thương mại, cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái... Việc xây dựng các mô hình kinh tế đơn giản sẽ giúp chúng ta giải thích mối quan hệ giữa các biến số này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu trạng thái của nền kinh tế trong dài hạn, tăng trưởng kinh tế trong rất dài hạn, và cuối cùng là nghiên cứu những biến động kinh tế trong ngắn hạn. Như đã đề cập ở phần mục tiêu, các bình luận về chính sách và một phần của Kinh tế vĩ mô quốc tế sẽ được giới thiệu sau khi chúng ta có được toàn bộ bức tranh của môn học.

Ví dụ chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình bốn khu vực cơ bản bao gồm: (1) Sản xuất; (2) Ngân sách; (3) Tiền tệ; và (4) Nước ngoài. Qua đó, những kết nối nhất quán giữa các mục tiêu, công cụ chính sách và sự liên hệ giữa các chỉ tiêu tổng thể sẽ được thể hiện thông qua tác động của các công cụ chính sách cũng như những thay đổi có tính ngoại sinh. Khu vực sản xuất xem xét việc xác định các chỉ tiêu hạch toán quốc gia, cụ thể là GDP, việc làm, lạm phát, tổng cung và tổng cầu...; khu vực ngân sách phân tích chính sách tài khóa liên quan đến thu, chi, tài trợ và vay nợ của chính phủ; khu vực tiền tệ bàn về những công cụ kiểm soát tiền tệ trực tiếp và gián tiếp với vai trò quan trọng của ngân hàng trung ương; và khu vực nước ngoài sẽ phân tích về các giao dịch hàng hoá và dịch vụ, giao dịch vốn, nợ bên ngoài và các chính sách tỷ giá hối đoái.

Các vấn đề kinh tế vĩ mô ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng bao gồm các liên hệ mang tính toàn cầu và khu vực chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi hạn hẹp của một nền kinh tế riêng lẻ, và đóng vai trò quan trọng trong đời sống của các cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các quá trình chính trị và quan hệ quốc tế. Nhiều cập nhật về tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và những vấn đề tranh luận kinh tế vĩ mô sẽ được đưa vào nội dung bài giảng và tình huống thảo luận.

Môn học được thiết kế với giả định là học viên đã học qua Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô cơ bản (những học viên muốn trau dồi thêm kiến thức kinh tế học vĩ mô cơ bản nên tham khảo cuốn "Kinh tế học vĩ mô" (Principles of Macroeconomics) của Mankiw). Tuy nhiên, các nội dung phân tích sẽ không quá nâng cao theo dạng lý thuyết mà hướng trọng tâm vào phân tích khái quát nhằm phục vụ cho mục tiêu phân tích chính sách theo chương trình đào tạo được thiết kế dành cho lĩnh vực Chính sách công.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'