MPP2020-541

Luật và chính sách công

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/10/2020 11:22; Kích thước: 321,661 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/10/2018
13:30 - 16:45

Bài giảng 1. Giới thiệu khóa học: Hình thành 06 nhóm (UBND, HĐND, Tổ chức xã hội)

 • Đề cương môn học 10/2018
 • FSPPM (9/2017), TPHCM: Tầm nhìn phát triển và các nút thắt thể chế (file pdf)
 • Đọc thêm: Tìm hiểu thách thức KT-XH của địa phương hoặc ngành mà học viên quan tâm (FSPPM cung cấp: Tây Ninh, Hà Giang, Ngành Dệt may, Báo cáo Intel..).

Bài giảng 2. Pháp luật: Khái niệm và mối quan hệ Pháp luật & Chính sách công

 • Phạm Duy Nghĩa 2011, Pháp luật đại cương, Chương 1-2: 9-87
 • Bộ Tư pháp (2018), Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách (pdf).
 • Libby 2012, Chương 1, (file pdf)
 • Nguyễn Xuân Thành (2014): Oligarchic Formation: The Case of Vietnam
 • Martin Gainsborough () Nền kinh tế chính trị đang thay đổi ở Việt Nam: Tình huống Thành phố Hồ Chí Minh

Bài giảng 3. Phân quyền giữa TW và địa phương: Vai trò của Hiến pháp

 • Nguyễn Sĩ Dũng 2017, tr. 22-123 (học viên nên tự mua, hoặc đọc ở Thư viện)
 • HP 2013, Luật TCCQĐP 2015, Luật Ngân sách 2015

Bài giảng 4. Xác lập ưu tiên lập quy, lập pháp: Giới thiệu ưu tiên của 06 nhóm

 • Nguyễn Sĩ Dũng 2017, tr. 194-223

Bài giảng 5. Vận định chính sách (advocay) và vận động hành lang (lobbying)

 • Libby 2012, Chương 5-9, (file pdf)
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 5,983,607 bytes
World Bank
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 13,841,663 bytes
Katharina Pistor & Philip Wellons
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 60,480 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 177,833 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 177,833 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ.
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 177,833 bytes
Quang Thiện, Cẩm Hà
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 388,916 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 177,833 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 8,162,912 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 6,770,813 bytes
Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 177,833 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 8,644,036 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 6,770,813 bytes
Quốc hội 13
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 882,157 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 177,833 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Phạm Duy Nghĩa, Huỳnh Thế Du et al.
Ngày: 19/10/2020 01:52; Kích thước: 6,703,787 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/10/2020 13:50; Kích thước: 571,027 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/10/2020 13:13; Kích thước: 421,146 bytes
Nguyễn Sĩ Dũng
Ngày: 19/10/2020 13:10; Kích thước: 689,005 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/10/2020 02:00; Kích thước: 261,912 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/10/2020 02:00; Kích thước: 613,391 bytes

Môn học này đóng góp một phần vào Chuẩn đầu ra của Chương trình Thạc sĩ chính sách công của FSPPM. Kết thúc môn học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng, và thái độ sau đây:

 • Về kiến thức, học viên đánh giá được các khía cạnh pháp lý của một lựa chọn chính sách (trách nhiệm đưa ra chính sách là của ai, chính sách được thảo luận và phản biện qua những quy trình như thế nào, chính sách phải được thể hiện dưới các hình thức VBPL nào, luật pháp cần được thiết kế ra sao để tránh các lựa chọn chính sách kém hiệu quả, luật pháp góp phần thực hiện, điều chỉnh, dừng, chấm dứt hoặc thay thế chính sách như thế nào).
 • Về kỹ năng, học viên rèn luyện các kỹ năng tự nghiên cứu pháp luật, tự tìm ra các vấn đề chính sách-pháp luật, kỹ năng viết các thảo luận chính sách ngắn, kỹ năng thương lượng, thảo luận và thuyết trình nhằm thuyết phục công chúng về dự kiến chính sách mà mình lựa chọn.
 • Về thái độ, học viên luyện tập khả năng chịu đựng, chủ động làm việc dưới sức ép và tần suất cao, hợp tác và chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, cân nhắc sự đa dạng của các lợi ích, cần trọng và hướng tới sự công bằng trong các lựa chọn chính sách công.