MPP2020-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 25/09/2019 07:27; Kích thước: 274,088 bytes
Tuần thứ
1
|
2
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 7, 23/02/2019
13:30 - 16:45

Bài giảng 1. Tổng quan về lãnh đạo

Bài đọc:

  • Heifetz, R., (1994). Lãnh đạo - Không có câu trả lời dễ dàng, Phần Giới thiệu và Chương 1: Những giá trị trong sự lãnh đạo.
  • Williams, D. (2005). Lãnh đạo đích thực, Phần Giới thiệu và Chương 1: Phân biệt giữa Lãnh đạo đích thực và Lãnh đạo Giả tạo.

 

Bài giảng 2. Công việc thích ứng

Bài đọc:

  • Heifetz, R., (1994). Chương 2-4Williams, D. (2005). Chương 2

Film:

  • The Vietnam War: A film by Ken Burns & Lynn Novick, 10 TậpHọc viên được yêu cầu xem trước ít nhất 3 tập đầu trước khi bắt đầu bài giảng đầu tiên của môn học.
Chủ nhật, 24/02/2019
13:30 - 16:45

Bài 3. NCTH: Đỉnh Everest 1996

Bài đọc:

  • NCTH Đỉnh Everest 1996 (NCTH HBS 9-303-061, 2003)Phim Everest (2015)

 

Bài 4. Thảo luận về thiên lệch nhận thức, an toàn tâm lý nhóm và hệ thống phức hợp.

Herman B. “Dutch” Leonard & Arnold M. Howitt
Ngày: 24/08/2020 03:37; Kích thước: 387,981 bytes
Huy Đức
Ngày: 24/08/2020 15:56; Kích thước: 3,028,554 bytes
Huy Đức
Ngày: 24/08/2020 15:44; Kích thước: 3,028,554 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:28; Kích thước: 200,824 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:25; Kích thước: 152,770 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:24; Kích thước: 84,063 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:22; Kích thước: 152,629 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:21; Kích thước: 116,163 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:18; Kích thước: 144,208 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:16; Kích thước: 132,739 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/08/2020 15:14; Kích thước: 122,474 bytes

Chủ đề xuyên suốt của môn học là lãnh đạo thích ứng: huy động mọi người đối mặt và xử lý các thách thức để có thể đi lên trong xã hội nhiều thay đổi.

Môn học cung cấp khung lý thuyết để hiệu sự phức tạp của thay đổi trong các hệ thống xã hội, phân tích các thách thức lãnh đại, huy động mọi người làm công việc thích ứng, truyền cảm hứng và xây dựng chiến lược hành động.

Bằng cách nghiên cứu tình huống của quốc tế và Việt Nam, các bài thỉnh giảng về lãnh đạo trong khu vực công của Việt Nam và các bài thực hành cá nhân, thực hành nhóm, môn học sẽ áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để học viên có thể quan sát được thực hành lãnh đạo là như thế nào và tập trung xây dựng một nghiên cứu tình huống về lãnh đạo của bản thân mình trong suốt học kỳ.