MPP2020-546

Thương lượng

Christopher Balding
Ngày: 21/10/2020 15:12; Kích thước: 579,008 bytes
Tuần thứ
1
|
2
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 7, 20/04/2019
13:30 - 16:45

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học, Thuyết trình nhóm 1

Video: Đàm phán điều mình muốn bất kỳ đâu với bất kỳ ai I

Bài đọc:

  • Thương lượng để đạt giá trị: Làm thế nào để đôi bên cùng có lợi, Chương 1 Giới thiệu
  • Thành phố Sommerville: Lập kế hoạch ngân sách dựa trên hoạt động để cải thiện chất lượng công việc của Đơn vị Giao thông ở Sommerville (City of Sommerville: Using Activity Based Budgeting to Improve Performance in Sommerville Traffic Unit), Tình huống của trường Harvard Kennedy năm 1969

Bài viết số 1: Viết hai trang với hai đến ba giải pháp nhằm cung cấp giá trị cho mỗi bên. Phần phân tích tình huống phải tìm cách đem đến kết quả tốt cho các bên.

Chủ nhật, 21/04/2019
13:30 - 16:45

Bài giảng 2. Hiểu và xây dựng nền tảng cho thương lượng

Thuyết trình nhóm 2 và Tình huống mô phỏng 1

Video: Đàm phán điều mình muốn bất kỳ đâu với bất kỳ ai II

Bài đọc:

  • Thương lượng để đạt giá trị: Làm thế nào để đôi bên cùng có lợi, Chương 2&3
Phan Văn Trường
Ngày: 21/10/2020 16:19; Kích thước: 390,400 bytes
Christopher Balding
Ngày: 21/10/2020 16:18; Kích thước: 230,935 bytes
Christopher Balding
Ngày: 21/10/2020 16:03; Kích thước: 271,039 bytes
Trương Đình Tuyển
Ngày: 21/10/2020 16:03; Kích thước: 167,169 bytes
Christopher Balding
Ngày: 21/10/2020 16:02; Kích thước: 250,353 bytes
Christopher Balding
Ngày: 21/10/2020 16:01; Kích thước: 460,546 bytes
Christopher Balding
Ngày: 21/10/2020 16:00; Kích thước: 110,944 bytes
  1. Hiểu rõ hơn về lý thuyết và chiến lược thương lượng.
  2. Thực hành, trau đôi kỹ năng thương lượng thông qua một số tình huống thực tế mà sinh viên có thể tiếp cận và tiến hành thương thảo trong công tác sau này.
  3. Học hỏi những kỹ năng phân tích giúp nhà đàm phán lành nghề tạo sự đồng thuận, trên nền tảng tâm lý học, hành vi tổ chức và lý thuyết trò chơi.
  4. Trang bị công cụ thực tế để tiến hành đàm phán tạo giá trị.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'