MPP2021-513

Kinh tế học khu vực công

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2020 23:03; Kích thước: 436,523 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 20/04/2020
10:15 - 11:45

Buổi giảng #1: Định nghĩa vai trò và trách nhiệm khu vực công

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Chương 1.

Jonathan Gruber (2016), Chương 5.

Vấn đề thảo luận: Chính phủ có nên can thiệp vào việc chống dịch Covid-19, quản lý khẩu trang y tế, trợ cấp tiền cho người dân không?

PHÁT TÌNH HUỐNG #1: ĐƯỜNG HẦM LỚN

Thứ 4, 22/04/2020
10:15 - 11:45

Buổi giảng #2: Đo lường quy mô và giới hạn của khu vực công

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Chương 2.

Jonathan Gruber (2016), Chương 6, 7.

Vấn đề thảo luận: Quy mô khu vực công của Việt Nam liệu quá lớn? Liệu khu vực công của Việt Nam có phải đang bị chia nhỏ quá mức (nhiều tỉnh/thành, huyện/xã, bộ/ngành...)?

Thứ 5, 23/04/2020
10:15 - 11:45

Buổi giảng #3: Kinh tế chính trị học của khu vực công

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Chương 9.

Jonathan Gruber (2016), Chương 9.

Huỳnh Thế Du và Đỗ Thiên Anh Tuấn (2014), Đầu tư công và vấn đề "Ngân sách tôm hùm".

Vấn đề thảo luận: Gần đến kỳ bầu cử, các hoạt động của chính quyền thường chậm lại hay đẩy lên? Tại sao chính quyền Hải Phòng muốn tặng quà cho người dân?

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/05/2020 09:14; Kích thước: 220,272 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/04/2020 18:11; Kích thước: 347,008 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 18:02; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/04/2020 18:01; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:55; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:55; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:54; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:53; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/04/2020 17:52; Kích thước: 183,403 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:49; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/04/2020 17:47; Kích thước: 1,502,531 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:42; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:35; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:34; Kích thước: 192,689 bytes
E. R. Yescombe
Ngày: 18/04/2020 17:33; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:30; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 17:25; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 18/04/2020 15:44; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/05/2020 14:53; Kích thước: 2,605,553 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/05/2020 07:57; Kích thước: 2,343,823 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/05/2020 07:55; Kích thước: 3,248,746 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/05/2020 07:53; Kích thước: 2,339,666 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/05/2020 07:51; Kích thước: 2,311,061 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2020 09:31; Kích thước: 4,898,557 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/05/2020 10:04; Kích thước: 3,111,461 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2020 09:30; Kích thước: 3,258,095 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/05/2020 16:31; Kích thước: 1,936,721 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/05/2020 00:12; Kích thước: 968,481 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/04/2020 08:51; Kích thước: 2,029,630 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/04/2020 10:59; Kích thước: 1,243,994 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2020 23:35; Kích thước: 630,916 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2020 23:34; Kích thước: 816,074 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2020 23:33; Kích thước: 238,945 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/05/2020 15:07; Kích thước: 168,498 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/05/2020 14:51; Kích thước: 176,712 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/05/2020 16:47; Kích thước: 196,125 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/05/2020 07:41; Kích thước: 242,023 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/05/2020 00:02; Kích thước: 201,574 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/04/2020 10:06; Kích thước: 178,485 bytes
Mary Lovely et al.
Ngày: 18/04/2020 18:29; Kích thước: 766,308 bytes
Gustavo Merino-Juares, Carolina Gutierrez
Ngày: 18/04/2020 18:32; Kích thước: 1,614,744 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 18/04/2020 18:19; Kích thước: 658,879 bytes
John Parr, Joan Riehm, Christiana McFarland
Ngày: 18/04/2020 19:03; Kích thước: 949,000 bytes
Roy Bahl, Jorge Martinez-Vazquez
Ngày: 18/04/2020 19:02; Kích thước: 355,381 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/04/2020 19:01; Kích thước: 940,069 bytes
World Bank
Ngày: 18/04/2020 18:58; Kích thước: 1,938,945 bytes
Jay Rosengard
Ngày: 18/04/2020 18:57; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/04/2020 18:56; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/04/2020 18:55; Kích thước: 192,689 bytes
Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái
Ngày: 18/04/2020 18:51; Kích thước: 192,689 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 18/04/2020 18:47; Kích thước: 656,037 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/04/2020 18:46; Kích thước: 616,407 bytes
Akash Deep, Jungwood Kim, and Minsoo Lee
Ngày: 18/04/2020 18:43; Kích thước: 2,595,136 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/04/2020 18:42; Kích thước: 647,555 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/04/2020 18:41; Kích thước: 451,561 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/04/2020 18:40; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/04/2020 18:38; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/04/2020 18:37; Kích thước: 192,689 bytes

Môn học xem xét vai trò và các lựa chọn can thiệp của chính phủ cũng như chính quyền các cấp vào nền kinh tế nhìn ở phương diện huy động và phân bổ nguồn lực tài chính công. Môn học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức (bao gồm lý thuyết, các khuôn khổ phân tích, công cụ, và kinh nghiệm) mang tính nền tảng cho việc phân tích các chính sách liên quan đến quá trình huy động và phân bổ nguồn lực của khu vực công, bao gồm cả sự hiểu biết sâu sắc về vai trò, phạm vi và giới hạn của sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế. Môn học hướng dẫn học viên vào trọng tâm phân tích, thảo luận những tình huống có tính đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội, vận dụng các nguyên lý nhằm đưa ra sự lựa chọn và quyết định phù hợp; học hỏi kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và chuyển đổi, trong việc thiết kế và lựa chọn chính sách của khu vực công; hiểu biết các chính sách phân cấp và trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho học viên các công cụ và khuôn khổ phân tích, đánh giá các chương trình đầu tư và chi tiêu công của chính phủ.

Tựu trung, sau khi kết thúc môn học, học viên được kỳ vọng có được khả năng:

  • Nhận biết cơ sở và phạm vi cũng như những giới hạn can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế; phân tích, đánh giá, đo lường tác động hay kết quả của sự can thiệp hay không can thiệp của chính phủ đối với nền kinh tế; 
  • Vận dụng các khuôn khổ hay công cụ để phân tích, đánh giá các phương án chính sách, đặc biệt là các chính sách chi tiêu công và thảo luận các lựa chọn phù hợp; 
  • Hiểu biết các phương thức huy động nguồn lực của chính phủ và chính quyền địa phương, đặc biệt là công cụ thuế khóa, phân tích và lựa chọn các phương thức huy động nguồn lực tối ưu; 
  • Nắm vững các nguyên lý của sự phân cấp, trong đó trọng tâm là phân cấp ngân sách và vấn đề trợ cấp chéo, chia sẻ trách nhiệm cung cấp hàng hóa công giữa chính quyền các cấp.