MPP2022-521

Thống kê và phân tích dữ liệu

Cao Hào Thi
Ngày: 28/09/2021 18:35; Kích thước: 326,755 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 17:07; Kích thước: 85,376 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 17:07; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2021 17:03; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2021 17:02; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2021 17:01; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2021 17:00; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2021 17:00; Kích thước: 85,376 bytes
William Mendenhall, Robert J. Beaver
Ngày: 01/03/2021 16:59; Kích thước: 85,376 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:47; Kích thước: 208,170 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:47; Kích thước: 940,339 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:46; Kích thước: 370,035 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:46; Kích thước: 1,930,622 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:46; Kích thước: 4,787,085 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:45; Kích thước: 192,802 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:45; Kích thước: 361,569 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:44; Kích thước: 2,000,897 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:44; Kích thước: 874,042 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:44; Kích thước: 598,586 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:43; Kích thước: 709,372 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:42; Kích thước: 928,972 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:42; Kích thước: 1,782,176 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:41; Kích thước: 778,409 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:56; Kích thước: 139,775 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:56; Kích thước: 156,104 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:56; Kích thước: 172,972 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 01/03/2021 16:56; Kích thước: 185,222 bytes

Môn học được thiết kế gồm hai phần chính:

  • Thống kê ứng dụng
  • Phân tích dữ liệu

Phần thống kê ứng dụng trang bị cho người học các kiến thức thống kê cơ bản như thống kê mô tả, qui luật xác suất, phân bố xác suất, lấy mẫu và phân phối mẫu, và kiểm định giả thuyết. Phần này sẽ giúp cho người học tăng cường khả năng khai thác và sử dụng nhiều hơn các chỉ báo thống kê trong quản lý và điều hành; đồng thời cũng là cơ sở định lượng để hỗ trợ việc ra quyết định trong quản lý. Đây cũng là nền tảng kiến thức cơ sở cho nội dung phân tích dữ liệu.

Phần thứ hai giới thiệu các công cụ kinh tế lượng cơ bản trong phân tích dữ liệu. Học viên sẽ được học cách sử dụng các mô hình, dữ liệu, và phép phân tích phù hợp đối với từng loại dữ liệu và câu hỏi cụ thể. Dựa trên các ước lượng và dự báo, học viên sẽ thảo luận ý nghĩa thực tiễn của bằng chứng thực nghiệm khi áp dụng trong nghiên cứu kinh tế hay phân tích hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, học viên cũng được trang bị các kỹ năng trình bày và báo cáo kết quả phân tích dữ liệu.

Môn học Thống kê và phân tích dữ liệu là môn học có yêu cầu cao đối với học viên về khối lượng kiến thức và cường độ thực hành. Do vậy, anh/chị phải duy trì nhịp độ học tập đều đặn. Chỉ đơn thuần ghi nhớ và học vào phút chót sẽ không hiệu quả. Vì thế, nếu anh/chị gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn hay có câu hỏi, hãy liên hệ Ban giảng viên để được hỗ trợ càng sớm càng tốt. Điều quan trọng là phải hiểu bản chất của các khái niệm và phát triển khả năng áp dụng chúng vào trong thực tiễn công việc thực tế. Việc thực hành thông qua các bài tập là yêu cầu bắt buộc và đảm bảo anh/chị có thể hiểu và ứng dụng các kiến thức được trang bị. Tất cả bài giảng, tài liệu đọc, bài tập và bài thi, hoặc các yêu cầu khác (nếu có) đều được thiết kế nhằm giúp anh/chị phát triển các kỹ năng nêu trên.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'