MPP2022-546

Thương lượng

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Kết thúc môn học, học viên sẽ:

  • Hiểu và vận dụng các khái niệm và thuật từ cơ bản trong đàm phán
  • Hiểu rằng đằng sau mỗi lập trường hay quan điểm luôn là mối quan tâm thật sự cần được đáp ứng
  • Nắm bắt các nguyên tắc và khả năng tạo giá trị trong quá trình đàm phán để đôi bên cùng có lợi
  • Biết cách xác lập giá trị hợp lý cho mình với sự đồng thuận của đối tác
  • Nhận biết và quản lý yếu tố cảm xúc
  • Phối hợp bảy yếu tố then chốt trong đàm phán để đạt giá trị cao nhất
  • Nhận biết và quản lý quá trình đàm phán đa phương (nhiều hơn 2)