MPP2022-502

Nhập môn chính sách công

Phạm Duy Nghĩa, Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/10/2020 08:56; Kích thước: 305,534 bytes
Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 27/10/2020
08:30 - 11:45

Bài 1. Chính sách công và quá trình chính sách

 • Birkland (2016). Chương 1 & 2.
 • Kingdon (2013). Chương 1.
 • Tham khảo: Covid-19 and Governance, 

- http://www.oecd.org
- https://www.un.org
- https://www.worldbank.org

Bài 2. Công lý, giá trị công và chính sách công

 • Michael Sandel (2017). Chương 1: Làm việc đúng; Chương 2: Nguyên tắc hạnh phúc cực đại – Thuyết vị lợi; Chương 5: Động cơ mới quan trọng – Immanuel Kant; Chương 6: Lý lẽ bình đẳng – John Rawls.
 • [Tham khảo] Video loạt 12 bài giảng về Công lý của Michael Sandel tại ĐH Harvard: https://www.youtube.com
Thứ 4, 28/10/2020
08:30 - 11:45

Bài 3. Tác nhân chính thức, tác nhân phi chính thức và các bên liên quan

 • Birkland (2016). Chương 4 & 5.
 • Kingdon (2013). Chương 2 & 3.

Bài 4. Thế nào là một chính sách công "đúng đắn"?

 • Jonathan Pincus và Đinh Vũ Trang Ngân, Chính sách công và tư duy phản biện, Tài liệu giảng dạy của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (FETP).
 • Michael Sandel (2017). Chương 1: Làm việc đúng; Chương 2: Nguyên tắc hạnh phúc cực đại – Thuyết vị lợi; Chương 5: Động cơ mới quan trọng – Immanuel Kant; Chương 6: Lý lẽ bình đẳng – John Rawls.
 • [Tham khảo] Video loạt 12 bài giảng về Công lý của Michael Sandel tại ĐH Harvard: https://www.youtube.com
Thứ 5, 29/10/2020
08:30 - 16:45

Bài 5. Chính sách công và thể chế

 • Daron Acemoglu and James A. Robinson (2012). Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty (Tại sao các quốc gia thất bại: Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo), New York: Random House. Chương 15.
 • Đinh Vũ Trang Ngân (2013). Thể chế, Bài giảng FETP.

Bài 6. Nghiên cứu tình huống về thế chế

 • PDN (2011), Tình huống Vinashin
 • PDN (2011), Tình huống Vedan
 • PAPI 2019: Người dân TPHCM đánh giá như thế nào về nền hành chính công địa phương?

Bài 7. Nhà nước, thất bại của nhà nước và vai trò của thị trường

 • Tình huống: Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam
 • Anne Krueger (1990) "Government Failures in Development," Journal of Economic Perspectives, 4:3, 9-23.

Bài 8. Thị trường, thất bại của thị trường và vai trò của nhà nước

 • Tình huống: Chống kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
 • Stiglitz & Rosengard (2015). Chương 4. Thất bại thị trường.
 • HBS (1997). Asymmetric Information: Market Failures, Market Distortions, and Market Solutions (Thông tin bất cân xứng: Thất bại thị trường, bóp méo thị trường và giải pháp thị trường).
Thứ 6, 30/10/2020
08:30 - 16:45

Bài 9. Vận động và ban hành chính sách

 • Vận động chính sách (advocacy)
 • Vận động hành lang (lobbying)
 • Ban hành và thực thi chính sách

Bài 10. Nghiên cứu tình huống vận động chính sách

 • Quang Thiện, TT 29/04/2006, Hành trình 10 năm một đạo luật
 • VCCI, Dòng chảy Pháp luật kinh doanh năm 2019, Báo cáo thường niên, http://vibonline.com.vn/
 • VCCI, Chuyên đề Doanh nghiệp xây dựng pháp luật, 6/2020, http://vibonline.com.vn/
 • Ngân hàng Thế giới, Báo cáo 5/2020, Việt Nam năng động

Bài 11. Kinh tế chính trị của chính sách công

 • Jeffry Frieden (2020). Kinh tế chính trị của chính sách kinh tế (The Political Economy of Economic Policy), trong Tạp chí Finance & Development, T6/2020.
 • Vũ Thành Tự Anh (2006). Cạnh tranh xé rào hay cuộc chạy đua xuống đáy, Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 13, 22/3/2006.

Bài 12. Chính sách công trong kỷ nguyên đột phá công nghệ

 • Toomas Hendrik Ilves[1] (2020). Số hóa một quốc gia - Chia sẻ của cá nhân về cách thực hiện số hóa, lý do thực hiện và những bài học có thể rút ra từ quá trình đó. Tài liệu trích từ Kỷ yếu Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2020 do Chính phủ Việt Nam tổ chức.
 • Jennifer Doudna (2015). CRISPR cho phép chúng ta hiệu chỉnh gien như thế nào? (How CRISPR Lets Us Edit Our Gene?). Bài Ted Talk của Jennifer Doudna tháng 9/2015, xem tại https://www.ted.com/
 • Anna Piperal (2019). Chính phủ số có diện mạo như thế nào? (What a Digital Government Looks Like?), Bài Ted Talk của Anna Piperal tại TEDSummit 2019, truy cập tại: https://www.ted.com/
 • Yuval Noah Harari (2018). Tại sao chủ nghĩa phát-xít lại có sức lôi cuốn đến thế - và dữ liệu của bạn tiếp thêm năng lượng cho nó thế nào? (Why Facism Is So Tempting – And How Your Data Power It?). Bài Ted Talk của Yuval Noah Harari tháng 4/2018, truy cập tại: https://www.ted.com/

[1] Tổng thống Estonia giai đoạn 2006-2016.

Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/10/2020 10:49; Kích thước: 366,828 bytes
VCCI
Ngày: 13/10/2020 10:46; Kích thước: 3,960,146 bytes
VCCI
Ngày: 13/10/2020 10:47; Kích thước: 12,484,807 bytes
Quang Thiện, Cẩm Hà
Ngày: 13/10/2020 10:45; Kích thước: 1,250,890 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 13/10/2020 10:43; Kích thước: 177,833 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 13/10/2020 10:17; Kích thước: 906,475 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 13/10/2020 10:15; Kích thước: 882,720 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 13/10/2020 10:12; Kích thước: 300,166 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 13/10/2020 10:13; Kích thước: 269,586 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 13/10/2020 10:10; Kích thước: 304,115 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson ; ng.d Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan ; h.đ Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 13/10/2020 10:08; Kích thước: 177,833 bytes
Michael Sandel ; ng.d. Hồ Đắc Phương
Ngày: 13/10/2020 09:59; Kích thước: 177,833 bytes
Jonathan R. Pincus, Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 13/10/2020 09:59; Kích thước: 1,627,804 bytes
Michael Sandel ; ng.d. Hồ Đắc Phương
Ngày: 13/10/2020 09:51; Kích thước: 177,833 bytes
Tổng hợp
Ngày: 13/10/2020 09:58; Kích thước: 135,683 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/10/2020 16:07; Kích thước: 1,943,665 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/10/2020 16:06; Kích thước: 2,641,803 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/10/2020 16:05; Kích thước: 1,825,275 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/10/2020 16:05; Kích thước: 505,959 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/10/2020 16:01; Kích thước: 872,435 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/10/2020 16:00; Kích thước: 359,234 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/10/2020 15:53; Kích thước: 2,118,461 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 30/10/2020 15:51; Kích thước: 407,990 bytes

Mục tiêu chính của môn học là giới thiệu khái quát quá trình định hình chính sách; các nhân tố chi phối quá trình hoạch định, thực thi và kết quả của chính sách; vai trò và mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Môn học cũng giới thiệu một số khái niệm then chốt trong nghiên cứu và phân tích chính sách công đồng thời ứng dụng những khái niệm này vào các vấn đề chính sách cụ thể.

Mục tiêu thứ hai của môn học là trang bị cho học viên một số kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường làm chính sách như tư duy phản biện, thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm, thảo luận tình huống và viết bài phân tích tình huống.

Sau khi học xong môn này, học viên được kỳ vọng có những năng lực và kỹ năng then chốt sau đây:

 • Hiểu rõ quá trình chính sách và các nhân tố tác động tới quá trình này;
 • Tham gia thảo luận và đóng góp vào quá trình chính sách; 
 • Phân tích, tổng hợp, tư duy mang tính phản biện;
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định về chính sách công.