MPP2022-543

Quản lý công (LM)

Yooil Bae
Ngày: 01/03/2021 16:27; Kích thước: 604,641 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Lê Quang Bình, Đoàn Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Nam, Mai Thanh Tú
Ngày: 26/02/2021 17:57; Kích thước: 1,362,305 bytes
The NonProfit Times
Ngày: 26/02/2021 17:40; Kích thước: 207,737 bytes
Leda McIntyre Hall, Sheila Suess Kennedy
Ngày: 26/02/2021 17:38; Kích thước: 89,635 bytes
Matthew G. Schwarz
Ngày: 26/02/2021 17:35; Kích thước: 188,159 bytes
Jane E. Fountain
Ngày: 26/02/2021 17:31; Kích thước: 109,948 bytes
Bùi Thị Thúy Ngân
Ngày: 26/02/2021 17:29; Kích thước: 1,109,617 bytes
Global-is-Asian Staff
Ngày: 26/02/2021 11:01; Kích thước: 176,870 bytes
World Bank
Ngày: 25/02/2021 16:23; Kích thước: 95,206 bytes
Daniel Lim Yew Mao, Chan Chi Ling
Ngày: 25/02/2021 16:19; Kích thước: 5,516,520 bytes
McKinsey & Company
Ngày: 25/02/2021 16:16; Kích thước: 927,524 bytes
Arjun Bisen
Ngày: 25/02/2021 10:39; Kích thước: 161,429 bytes
James Kwak
Ngày: 25/02/2021 10:24; Kích thước: 170,180 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 01/03/2021 11:15; Kích thước: 4,513,669 bytes
Yooil Bae
Ngày: 01/03/2021 11:15; Kích thước: 1,255,701 bytes
Yooil Bae
Ngày: 01/03/2021 11:14; Kích thước: 639,488 bytes
Yooil Bae
Ngày: 01/03/2021 11:13; Kích thước: 1,017,408 bytes
Yooil Bae
Ngày: 01/03/2021 11:12; Kích thước: 802,799 bytes

Môn học tìm hiểu những diễn tiến và nội dung quan trọng trong lĩnh vực quản lý công. Đối tượng học là những người muốn tìm hiểu cách thức các khu vực công, tư và phi lợi nhuận cũng như công dân tương tác với nhau để tạo ra hàng hóa công. Những tài liệu nghiên cứu về quản lý và hành chính công truyền thống chủ yếu tập trung vào vai trò của các cơ quan nhà nước trong hoạt động công vụ, nhưng với áp lực ngày càng tăng từ bên ngoài và môi trường thay đổi, xu hướng cùng sản xuất hàng hóa công và sử dụng các chiến lược của doanh nghiệp trong tổ chức nhà nước ngày càng trở thành xu hướng khó tránh. Môn học sẽ khai thác định đề cho rằng sự gắn kết tham gia càng nhiều và cởi mở có thể giúp hoạt động quản trị trở nên chính danh, công bằng và hiệu quả hơn thông qua cân nhắc những đổi mới sáng tạo trong quản trị từ cấp độ khu phố đến qui mô toàn quốc ở Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin, Đông Á và Việt Nam. Những tình huống thực tế này sẽ đề cập đến nhiều vấn đề. Môn học sẽ giới thiệu các lý thuyết, khuôn khổ, và cả chiến lược về quản lý, đi kèm với những công cụ và phương pháp suy nghiệm trong việc quản lý tổ chức nhà nước ở môi trường hiện tại. 

Môn Quản lý công hình thành trên cơ sở các bài giảng và đóng góp của học viên thông qua thảo luận trong lớp, làm bài tình huống, thảo luận nhóm, và giải quyết tình huống. Học viên sẽ thực tập kỹ năng phân tích và viết, cụ thể là cách viết bài tự luận ngắn. Mục tiêu của môn này là giúp học viên có được cái nhìn tổng quan về các vấn đề và thực tiễn liên quan đến quản lý công, đồng thời trau dồi kỹ năng làm việc nhóm. Cụ thể, học viên sẽ:

  • hiểu rõ những đặc trưng của lĩnh vực quản lý công;
  • hiểu rõ những năng lực cốt lõi cần có để nắm bắt môi trường hoạt động của tổ chức công và quản lý một cách chiến lược các bên liên quan cũng như hoạt động của tổ chức;
  • tăng hiểu biết và chuyên môn về chiến lược, công cụ và thực tiễn quản lý cần thiết để đạt được mục tiêu của tổ chức và cải thiện kết quả;
  • phát triển kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để trở thành những nhà quản lý thành công trong khu vực công;
  • tiếp cận với những phương pháp so sánh và những minh họa thực tế tốt nhất.