MPP2023-552

Chính sách ngoại thương

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên: TS. Doãn Thị Thanh Thủy

Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ về Bền vững Môi trường, Dự án Quản trị Nguồn vốn Tự nhiên, Trường Chính sách và Quản lý Công Fulbright.

Tiến sĩ Doãn Thị Thanh Thuỷ là Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ về Bền vững Môi trường tại dự án Quản trị Nguồn vốn Tự nhiên, Trường Chính sách và Quản lý Công Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Thuỷ bao gồm các vấn đề kinh tế môi trường, năng lượng và phát triển. TS. Thuỷ tập trung vào hai lĩnh vực nghiên cứu chính. Một là áp dụng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm để phân tích và đánh giá các chính sách tiết kiệm năng lượng, tác động của biến đổi khí hậu, và phúc lợi hộ gia đình. Hai là sử dụng mô hình tối ưu hóa trong xây dựng hệ thống nguồn cung năng lượng bền vững, hướng tới giảm thiểu lượng khí thải.

Trước khi gia nhập trường Fulbright, TS. Thủy là giảng viên cơ hữu tại Khoa Kinh tế và Quản lý Công, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. TS. Thuỷ cũng từng là chuyên viên tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2008 – 2011) và chuyên viên phát triển dự án tại công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (2007 – 2008).

TS. Thủy tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Hawaii tại Manoa, Hoa Kỳ và có bằng Thạc sĩ Chính sách Công của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Việt Nam.

Mô tả môn học

Môn học nhằm cung cấp cho học viên nền tảng lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế để hiểu rõ chính sách thương mại quốc gia và giải thích hình thái thương mại giữa các nước. Môn học nhấn mạnh hiểu rõ môi trường thể chế của thương mại quốc tế ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu và vai trò của hội nhập kinh tế và GATT/WTO trong việc gỡ bỏ các rào cản thương mại. Môn học cũng chú trọng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở nước phát triển và đang phát triển và sự di chuyển từ chính sách thương mại sang chính sách công nghiệp để thực hiện lợi thế so sánh và thúc đẩy thương mại bền vững. Môn học cũng tìm hiểu thành tựu thương mại của Việt Nam và các chính sách nằm sau những thành tựu này.