MPP2023-545

Phát triển vùng và địa phương

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên: TS. Phạm Văn Đại

Tiến sĩ Phạm Văn Đại nhận bằng Tiến sĩ kinh tế và tài chính tại Trường Kinh doanh Flinders, Úc. Trong hơn 10 năm làm kinh tế và tư vấn, các nghiên cứu của ông xoay quanh chiến lược tăng trưởng của các quốc gia, thành phố và doanh nghiệp.

Ông từng là thành viên chủ chốt của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam và lãnh đạo bộ phận nghiên cứu. Sau đó, ông chuyển sang đảm nhận một số vai trò cấp cao trong các công ty thuộc danh sách Fortune 500 và các công ty tư vấn quốc tế.

Làm việc tại nơi giao thoa giữa học thuật, tư vấn chính sách và chuyên gia trong ngành, Tiến sĩ Đại muốn đóng góp vào quá trình thu hẹp khoảng cách và sai lệch giữa các giả định được sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách và các hoạt động kinh doanh thực tế.

Ông có nhiều xuất bản trên các tạp chí bình duyệt như Australia Economic Papers, Singapore Economics Reviews, Journal of Economics Studies, và đóng góp vào biên tập các cuốn sách về kinh tế Việt Nam.

Mô tả môn học Phát triển vùng và địa phương

Đây là môn học về phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh và xây dựng chiến lược phát triển cho một không gian địa lý kinh tế cấp vùng và địa phương. Khung phân tích chính của môn học là mô hình năng lực cạnh tranh của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard được hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh kinh tế mới, các mô hình chiến lược phát triển bởi các công ty tư vấn hàng đầu, kết hợp với các mô hình được FSPPM phát triển qua thực tiễn xây dựng chiến lược cho các địa phương của Việt Nam.

Môn học có tính tổng hợp cao, các kiến thức và khung phân tích của nhiều môn học khác nhau cũng đồng thời được sử dụng, bao gồm Kinh tế phát triển, Kinh tế học khu vực công, Luật và Quản trị công, Thương mại quốc tế v.v. Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một không gian địa lý kinh tế xác định, lựa chọn, và xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình?

Phương pháp giảng dạy chính của môn học là sử dụng các tình huống nghiên cứu, chủ yếu lấy từ thư viện tình huống nghiên cứu của FSPPM và Trường Kinh doanh Harvard. Trước mỗi buổi học, học viên cần đọc, chuẩn bị kỹ, và viết bản tóm lược cho tình huống nghiên cứu để đảm bảo cho sự tham gia tích cực và hiệu quả trên lớp.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hiện một dự án nhóm với nhiệm vụ chính là đánh giá một (số) khía cạnh về năng lực cạnh tranh của một địa phương hay cụm ngành và đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp