MPP2023-524

Nhập môn khoa học dữ liệu

Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:25; Kích thước: 269,587 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie & Robert Tibshirani
Ngày: 26/10/2022 16:12; Kích thước: 11,156,792 bytes
Foster Provost and Tom Fawcett
Ngày: 26/10/2022 15:59; Kích thước: 19,687,152 bytes
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie & Robert Tibshirani
Ngày: 26/10/2022 16:11; Kích thước: 11,156,792 bytes
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie & Robert Tibshirani
Ngày: 26/10/2022 16:08; Kích thước: 11,156,792 bytes
Foster Provost and Tom Fawcett
Ngày: 26/10/2022 15:15; Kích thước: 19,687,152 bytes
Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie & Robert Tibshirani
Ngày: 26/10/2022 16:06; Kích thước: 11,156,792 bytes
Google Clound
Ngày: 26/10/2022 16:02; Kích thước: 693,111 bytes
Foster Provost and Tom Fawcett
Ngày: 26/10/2022 15:14; Kích thước: 19,687,152 bytes
Phan Văn Hoàng Sơn
Ngày: 11/04/2022 09:42; Kích thước: 1,497,562 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:41; Kích thước: 543,858 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:40; Kích thước: 1,616,310 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:39; Kích thước: 639,879 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:37; Kích thước: 867,294 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:36; Kích thước: 636,496 bytes
Phan Văn Hoàng Sơn
Ngày: 11/04/2022 09:36; Kích thước: 1,360,155 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:35; Kích thước: 1,032,721 bytes
Phan Văn Hoàng Sơn
Ngày: 11/04/2022 09:34; Kích thước: 990,078 bytes
Phan Văn Hoàng Sơn
Ngày: 11/04/2022 09:33; Kích thước: 3,759,798 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:32; Kích thước: 110,545 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:32; Kích thước: 480,626 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:31; Kích thước: 480,388 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:31; Kích thước: 480,914 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:31; Kích thước: 480,605 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:31; Kích thước: 480,449 bytes
Huỳnh Nhật Nam
Ngày: 11/04/2022 09:31; Kích thước: 480,432 bytes

Khóa học sẽ giới thiệu các nguyên tắc và khái niệm cơ bản nền tảng của một số thuật toán phổbiến nhất trong học máy và các ứng dụng của nó trong phân tích chính sách và kinh doanh. Các bài giảng sẽ được thiết kế để cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về lĩnh vực khoa học dữ liệu và giới thiệu về các công cụ cơ bản của bộ môn này để xử lý, khám phá, hiểu dữ liệu và rút ra cái nhìn sâu sắc từ dữ liệu, cũng như những cân nhắc về việc sử dụng các công cụ này trong các ứng dụng ngoài đời thực. Học viên sẽ được chia sẻ về chủ đề an ninh mạng để hiểu được lĩnh vực này là gì, các chiến lược an ninh mạng, các giá trị kinh doanh của an ninh mạng và xây dựng tư duy an ninh mạng (đặc biệt là tư duy không tin cậy – "zero-trust") cho các nhà lãnh đạo.

Khóa học không đặt nặng yếu tố toán học. Những chi tiết về toán học sẽ được cung cấp vừa đủ để giúp học viên hiểu các khái niệm khoa học dữ liệu và các kỹ thuật liên quan. Ngôn ngữ lập trình Python sẽ được sử dụng nhưng chỉ để trình bày các khái niệm và kỹ thuật này.

Khóa học sẽ bao gồm các bài giảng và các phiên thảo luận, trong đó học viên có thể đặt câu hỏi hoặc thảo luận về các chủ đề cụ thể mà họ quan tâm. Hiểu được những thách thức của việc giảng dạy phân tích dữ liệu mà không có công thức (toán học), Ban Giảng Viên đã chọn một cách tiếp cận có sắc thái cung cấp sự hài hòa, dựa trên tường thuật, sự kết hợp của lý thuyết, thảo luận trong lớp và các ứng dụng máy tính.

Bài đánh giá cuối cùng sẽ ở dạng dự án nhóm, trong đó các nhóm sẽ được yêu cầu trình bày hiểu biết của mình về các chủ đề cụ thể được thảo luận trong bài giảng. Các nhóm chọn các chủ đề muốn tìm hiểu sâu dựa trên sở thích chung, trong đó có thể là mong muốn tóm tắt thông tin được đề cập trong các bài giảng. Nhưng các nhóm được khuyến khích hãy tìm kiếm các nguồn và ví dụ bên ngoài để chứng minh sự hiểu biết của mình về các chủ đề đã chọn. Các nhóm cũng có thể (và được khuyến khích) chọn phát triển một đề xuất cho một nghiên cứu phân tích để giải quyết mộtcâu hỏi quan trọng về chính sách hoặc một vấn đề kinh doanh.