MPP2024-500

Triết học

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Môn học bắt đầu với 02 tuần tự học có hướng dẫn từ ngày 09/09/2023, sau đó là 08 buổi học tập trung trên lớp (23/09/2023 – 30/09/2023), tiếp nối 02 tuần tự học và làm bài tự luận sau khóa học, kết thúc vào ngày 15/10/2023. Sau khi được cung cấp tài liệu, môn học bao gồm một loạt các bài thảo luận về những chủ đề triết học khác nhau, giúp học viên có cái nhìn đa diện, liên ngành, nhận diện các mối quan hệ ở bề sâu giữa các lĩnh vực đời sống, từ đó học tốt các môn học khác trong Chương trình thạc sĩ chính sách công, góp phần thực hiện tốt Luận văn tốt nghiệp. 

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'