MPP-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công

Ngày: 15/10/2012 13:58; Kích thước: 232,128 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 04/10/2010
10:15 - 11:45
Nhập môn

Giới thiệu Kinh tế học và Kinh tế học vi mô

PR, Ch. 1

Mankiw, Ch.2

Phát bài tập 1 và tình huống 1

Thứ 4, 06/10/2010
10:15 - 11:45
Cơ chế thị trường

 
Cầu, cung và cân bằng thị trường

PR, Ch. 2

Thứ 6, 08/10/2010
10:15 - 11:45
Ôn tập, thảo luận

Thảo luận tình huống 1

Nộp tình huống 1

Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:10; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:10; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:09; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 15/10/2012 16:08; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:08; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:07; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:06; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:06; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:02; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 16:00; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 15:58; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 15:49; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 15/10/2012 15:44; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 15:44; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 15:43; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 15:36; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 15:35; Kích thước: 58,669 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 15/10/2012 15:33; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Bùi Anh Tuấn, Vũ Kim Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày: 15/10/2012 15:32; Kích thước: 58,669 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 12:06; Kích thước: 256,566 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 12:04; Kích thước: 180,684 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 12:03; Kích thước: 2,052,006 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 12:00; Kích thước: 351,219 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:59; Kích thước: 418,843 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:59; Kích thước: 1,038,093 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:58; Kích thước: 328,042 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:58; Kích thước: 450,048 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:57; Kích thước: 181,306 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:57; Kích thước: 154,943 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:56; Kích thước: 178,031 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:56; Kích thước: 376,936 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:56; Kích thước: 260,439 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:55; Kích thước: 488,160 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:55; Kích thước: 340,665 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 10/02/2012 11:54; Kích thước: 410,850 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 10/02/2012 11:54; Kích thước: 3,780,567 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:14; Kích thước: 215,505 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:13; Kích thước: 213,974 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:13; Kích thước: 252,410 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:13; Kích thước: 210,263 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:11; Kích thước: 126,161 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:11; Kích thước: 114,589 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:10; Kích thước: 135,248 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:10; Kích thước: 130,134 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:09; Kích thước: 163,640 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:09; Kích thước: 107,295 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:08; Kích thước: 125,242 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:08; Kích thước: 123,346 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:08; Kích thước: 101,143 bytes
Ngày: 10/02/2012 12:07; Kích thước: 120,684 bytes
Nguyễn Hiền
Ngày: 10/02/2012 12:15; Kích thước: 142,845 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 10/02/2012 12:15; Kích thước: 222,099 bytes
Quỳnh Như và Đỗ Thủy
Ngày: 10/02/2012 12:14; Kích thước: 141,643 bytes
Mục tiêu chính của môn học là sau khi học xong, học viên có thể áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô trong việc: (i) Hiểu bản chất nhiều vấn đề kinh tế được thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng; (ii) Áp dụng kiến thức của môn học để phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách công; (iii) Sử dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi mô cho các môn học chuyên ngành sau này.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'