MPP-502

Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế

Ngày: 18/10/2012 15:58; Kích thước: 353,791 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 05/10/2010
10:15 - 11:45

Bài giảng 01: Thế nào là một khởi đầu “công bằng”?

 Đinh Vũ Trang Ngân

 

Bài đọc yêu cầu: 

1. Malcolm Gladwell (2008) Những kẻ xuất chúng: Cái nhìn mới về nguồn gốc của thành công, Chương 1, “Hiệu ứng Matthew”,  New York: Little, Brown and Company, bản dịch của Alphabooks, 2009.

Bài đọc gợi ý:

1. Richard Wilkinson and Kate Pickett (2010) The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone, Chapter 8, “Education Performance,” Penguin Books.

Thứ 5, 07/10/2010
10:15 - 11:45

Bài giảng 02: Chúng ta nghiên cứu chính sách công như thế nào?

 Jonathan Pincus

 

Bài đọc yêu cầu:

1. Jonathan Pincus (2010) “Nghiên cứu tình huống sữa: Đăng ký và kiểm soát giá sữa ở Việt Nam: có thể hạ giá sữa hay không?” Fulbright School, 09/2010.

2. Loạt bài phóng sự về giá sữa của Vietnamnet, “Người tiêu dùng Việt Nam đang 'đốt' tiền mua sữa,”  bài 1-5.

Báo Tuần Việt Nam
Ngày: 10/02/2012 09:56; Kích thước: 185,915 bytes
Eric Morris
Ngày: 10/02/2012 09:56; Kích thước: 73,216 bytes
Michael Sandel
Ngày: 19/10/2012 11:04; Kích thước: 58,669 bytes
Michael Sandel
Ngày: 19/10/2012 11:04; Kích thước: 58,669 bytes
Vietnamnet
Ngày: 10/02/2012 09:55; Kích thước: 328,954 bytes
Greg Linden, Kenneth L. Kraemer, Jason Dedrick
Ngày: 19/10/2012 10:15; Kích thước: 307,444 bytes
Báo Vietnamnet
Ngày: 10/02/2012 09:55; Kích thước: 697,166 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 19/10/2012 10:12; Kích thước: 1,106,661 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 10:04; Kích thước: 109,693 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 10:04; Kích thước: 507,184 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 10:03; Kích thước: 103,761 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 10:03; Kích thước: 151,667 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 10:02; Kích thước: 428,000 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 10:01; Kích thước: 526,643 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 10:01; Kích thước: 310,071 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 10:00; Kích thước: 751,220 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 10:00; Kích thước: 851,258 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 09:59; Kích thước: 139,034 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 09:59; Kích thước: 466,653 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 09:58; Kích thước: 155,944 bytes
Jonanthan R. Pincus
Ngày: 10/02/2012 09:58; Kích thước: 155,944 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 10/02/2012 09:57; Kích thước: 135,395 bytes
Môn học sẽ giới thiệu một số khái niệm then chốt trong nghiên cứu chính sách công và liên hệ những khái niệm này với các vấn đề chính sách cụ thể. Mục tiêu của chúng tôi là chứng minh cho học viên thấy những lý thuyết và kỹ thuật sẽ học sâu hơn trong các môn học khác có thể được áp dụng vào những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng như thế nào.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'