MPP-521

Phương pháp nghiên cứu 2: Kinh tế lượng ứng dụng

Ngày: 14/11/2012 14:02; Kích thước: 430,842 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 09/04/2012
15:15 - 16:45
Cao Hào Thi

Ôn tập Kinh tế lượng căn bản 
Thứ 5, 12/04/2012
15:15 - 16:45
Cao Hào Thi

Nới lỏng các giả định của mô hình cổ điển I: Đa cộng tuyến và cỡ mẫu nhỏ 

1. DG3: Chương 10 

Phát bài tập 1 – Hạn nộp 23/04/2012

Cao Hào Thi, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Chương, Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương
Ngày: 30/05/2012 09:28; Kích thước: 354,602 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 30/05/2012 09:21; Kích thước: 891,687 bytes
Damodar N. Gujarati
Ngày: 30/05/2012 09:20; Kích thước: 1,188,955 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/05/2012 10:21; Kích thước: 271,786 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 30/05/2012 10:21; Kích thước: 263,754 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/05/2012 10:20; Kích thước: 255,098 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/05/2012 10:19; Kích thước: 488,858 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 30/05/2012 10:18; Kích thước: 566,705 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 30/05/2012 10:18; Kích thước: 837,632 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/05/2012 10:17; Kích thước: 901,379 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/05/2012 10:17; Kích thước: 694,618 bytes
Ngày: 30/05/2012 09:15; Kích thước: 252,442 bytes
Ngày: 14/05/2012 14:07; Kích thước: 421,888 bytes
Ngày: 14/05/2012 14:07; Kích thước: 23,552 bytes
Ngày: 14/05/2012 14:07; Kích thước: 220,049 bytes
Ngày: 14/05/2012 14:07; Kích thước: 283,568 bytes
Ngày: 14/05/2012 14:06; Kích thước: 9,157 bytes
Ngày: 14/05/2012 14:05; Kích thước: 8,303 bytes
Ngày: 14/05/2012 14:04; Kích thước: 210,941 bytes
Cao Hào Thi
Ngày: 30/05/2012 09:30; Kích thước: 138,850 bytes
Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể tự thực hiện một nghiên cứu định lượng về các chính sách. 

Môn học này chú trọng giảng dạy các kỹ thuật kinh tế lượng cao cấp. Đầu tiên, môn học giới thiệu cho sinh viên các vấn đề nảy sinh trong việc ước lượng một mô hình khi các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển (CLRM) bị vi phạm và các phương pháp khắc phục. Học viên cũng sẽ được giới thiệu các biến công cụ được dùng để xử lý vấn đề nội sinh (endogeneity) trong việc ước lượng một mô hình. Thứ hai, sinh viên sẽ được tiếp cận việc ước lượng mô hình với số liệu theo chuỗi thời gian và số liệu bảng; đây là công cụ được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong các nghiên cứu thực nghiệm về kinh tế. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các kỹ thuật hữu dụng khác trong kinh tế lượng như phương pháp khác biệt trong khác biệt, hồi qui đồng kết hợp, kiểm định nhân quả Granger, và dự báo để có thể nghiên cứu các câu hỏi chính sách khác nhau.