MPP-502

Nhập môn chính sách công

Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 27/09/2013 16:39; Kích thước: 330,243 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 01/10/2013
08:30 - 10:00

Bài giảng 1: Một sự khởi đầu công bằng

Bài đọc:

1. Malcolm Gladwell (2008) Những kẻ xuất chúng: Cách nhìn mới về nguồn gốc thành công, Bản dịch của Alpha Books và NXB Thế giới (2013). Chương 1: "Hiệu ứng Matthew."

Thứ 5, 03/10/2013
08:30 - 10:00

Bài giảng 2: Chính sách công và tư duy phản biện

Bài đọc:

1. Jonathan Pincus (2010) "Đăng ký và quy định giá sữa ở Việt Nam có làm giảm giá sữa?" Nghiên cứu chính sách FETP, tháng 9/2010.

2. Loạt bài về giá sữa trên Vietnamnet, "Người tiêu dùng Việt Nam đang 'đốt' tiền mua sữa," Bài 1-5.

Vũ Khoan
Ngày: 30/09/2013 17:40; Kích thước: 503,157 bytes
William J. Fulbright
Ngày: 01/11/2013 15:59; Kích thước: 380,110 bytes
Michael Sandel ; ng.d. Hồ Đắc Phương
Ngày: 30/09/2013 17:33; Kích thước: 58,669 bytes
Michael Sandel ; ng.d. Hồ Đắc Phương
Ngày: 30/09/2013 17:33; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Jonathan R. Pincus
Ngày: 31/10/2013 15:03; Kích thước: 2,510,216 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson; Dịch: Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan; Hiệu đính: Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/09/2013 17:29; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/09/2013 17:25; Kích thước: 342,915 bytes
Peter Nolan ; ng.d. Trần Thị Thái Hà ; Trần Đình Thiên, Nguyễn Mạnh Hùng h.đ
Ngày: 30/09/2013 17:23; Kích thước: 58,669 bytes
Vũ Thành Tự Anh; Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 27/09/2013 09:29; Kích thước: 595,352 bytes
John Maynard Keynes
Ngày: 01/10/2013 17:27; Kích thước: 254,286 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 16/11/2013 17:00; Kích thước: 588,536 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 16/11/2013 16:52; Kích thước: 641,054 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 16/11/2013 16:45; Kích thước: 775,802 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 16/11/2013 16:31; Kích thước: 2,119,689 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 16/11/2013 16:28; Kích thước: 577,277 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 16/11/2013 16:18; Kích thước: 715,681 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 02/11/2013 15:21; Kích thước: 756,645 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 02/11/2013 15:18; Kích thước: 1,204,309 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 02/11/2013 15:17; Kích thước: 456,090 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 02/11/2013 15:14; Kích thước: 1,616,677 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 19/10/2013 17:07; Kích thước: 632,403 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 19/10/2013 17:03; Kích thước: 1,298,049 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/10/2013 16:27; Kích thước: 199,130 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/10/2013 16:27; Kích thước: 1,049,766 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/10/2013 16:25; Kích thước: 211,645 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/10/2013 16:25; Kích thước: 1,798,048 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 04/10/2013 16:47; Kích thước: 576,646 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 04/10/2013 16:43; Kích thước: 934,853 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 04/10/2013 16:39; Kích thước: 663,788 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 04/10/2013 16:41; Kích thước: 1,566,328 bytes

Môn học này nhằm mục tiêu giới thiệu cho học viên một số khái niệm then chốt trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách công, và liên hệ những khái niệm này với các vấn đề chính sách cụ thể của Việt Nam. Thông qua những thảo luận về một số lý thuyết và kỹ thuật mà học viên sẽ được học sâu hơn trong các môn học trong hai năm tới đây, môn học sẽ minh họa cách áp dụng một số công cụ phân tích chính sách vào những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng.