MPP-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Ngày: 18/04/2014 08:50; Kích thước: 760,289 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 08/04/2014
10:15 - 11:45

1. Giới thiệu khái quát về phân tích chính sách (Thầy Xuân Thành)

a. Phân tích chính sách là gì?

b. Quy trình phân tích chính sách

c. Thảo luận và giải thích thêm về "Hướng dẫn luận văn"

Bài đọc:

*Dunn, Chương 1: Quy trình phân tích chính sách

*Weimer và Vining, Chương 2: Phân tích chính sách là gì?

* FETP, "Hướng dẫn luận văn"

David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 08/05/2014 10:57; Kích thước: 478,363 bytes
Harvard Kennedy School
Ngày: 19/05/2014 09:39; Kích thước: 478,363 bytes
David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 06/05/2014 16:27; Kích thước: 422,906 bytes
Edith Stokey; Richard Zeckhauser
Ngày: 06/05/2014 15:50; Kích thước: 367,785 bytes
The World Bank
Ngày: 14/04/2014 16:52; Kích thước: 58,520 bytes
David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 14/04/2014 16:42; Kích thước: 2,024,710 bytes
Đinh Công Khải & Đặng Thị Tuyết Nhung
Ngày: 14/04/2014 16:14; Kích thước: 1,142,817 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 14/04/2014 16:05; Kích thước: 373,257 bytes
David L. Weimer & Aidan R. Vining
Ngày: 10/04/2014 10:19; Kích thước: 410,014 bytes
William N. Dunn
Ngày: 14/04/2014 15:46; Kích thước: 916,891 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/05/2014 15:02; Kích thước: 609,214 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/05/2014 12:56; Kích thước: 839,533 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/05/2014 12:54; Kích thước: 414,538 bytes
James Riedel
Ngày: 17/04/2014 13:42; Kích thước: 1,431,409 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 21/04/2014 13:22; Kích thước: 529,143 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 16/04/2014 17:12; Kích thước: 3,590,253 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 14/04/2014 15:10; Kích thước: 1,323,377 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/04/2014 09:00; Kích thước: 0 bytes
Môn học này được thiết kế nhằm giúp học viên viết luận án thạc sỹ, mà thực chất là một bài phân tích chính sách.Môn học sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản và quy trình phân tích chính sách công. Môn học cũng sẽ ôn lại, đồng thời giới thiệu một số phương pháp, mô hình, công cụ phân tích mới thường được sử dụng trong các phân tích chính sách công nhằm trang bị cho học viên một nền tảng phương pháp chắc chắn, giúp họ thực hiện tốt luận án thạc sỹ.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'