MPP-542

Quản trị nhà nước

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/02/2014 18:25; Kích thước: 317,496 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 11/02/2014
10:15 - 11:45

Giới thiệu môn học

- Giới thiệu tổng quan về môn học

- Các yêu cầu đối với môn học

Bài đọc:

1. Acemoglu, Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có, MIT 2009

2. Acemoglu: Chương 1 (7-45)

Thứ 5, 13/02/2014
10:15 - 11:45

Khái niệm quản trị nhà nước, thể chế chính thức và thể chế phi chính thức

- Khái niệm thể chế: Thể chế chính thức, Thể chế phi chính thức

- Khái niệm quản trị nhà nước, so sánh với khái niệm "quản lý nhà nước"

- Những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước

Bài đọc:

1. J Zhuang et al (2010)

2. Trần Văn Tùng (2011) Thể chế với sự thịnh vượng của quốc gia

Đọc thêm:

1. ADB, The Role of Public Administration in Alleviating Poverty and Improving Governance, 2003.

Daron Acemoglu, James A. Robinson; ng.d Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan; h.đ Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 24/01/2014 18:44; Kích thước: 58,669 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson; ng.d Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan; h.đ Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 24/01/2014 18:34; Kích thước: 58,669 bytes
Trần Văn Tùng
Ngày: 24/01/2014 18:02; Kích thước: 543,434 bytes
Daron Acemoglu, James A. Robinson; ng.d Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch Quân, Hoàng Ngọc Lan; h.đ Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 24/01/2014 17:32; Kích thước: 58,669 bytes
Daron Acemoglu
Ngày: 24/01/2014 17:29; Kích thước: 250,371 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/04/2014 09:04; Kích thước: 776,251 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 03/04/2014 09:03; Kích thước: 850,663 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/03/2014 09:41; Kích thước: 505,568 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/03/2014 09:34; Kích thước: 869,315 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 24/03/2014 09:32; Kích thước: 637,185 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 12/03/2014 17:10; Kích thước: 666,979 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 06/03/2014 11:17; Kích thước: 509,298 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 06/03/2014 11:17; Kích thước: 776,143 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/02/2014 10:18; Kích thước: 631,075 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 27/02/2014 10:00; Kích thước: 1,000,925 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/02/2014 09:14; Kích thước: 649,433 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/02/2014 09:13; Kích thước: 617,659 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/02/2014 07:47; Kích thước: 429,195 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/02/2014 10:52; Kích thước: 993,756 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 19/03/2014 14:47; Kích thước: 121,438 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 13/03/2014 09:54; Kích thước: 168,121 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 05/03/2014 10:11; Kích thước: 130,376 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 25/02/2014 15:42; Kích thước: 170,978 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/02/2014 09:37; Kích thước: 122,760 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về các quan niệm liên quan tới cải cách thể chế và quản trị nhà nước, từng bước phân biệt được những tư duy khác nhau giữa quản lý nhà nước theo cách hiểu truyền thống ở Việt Nam và quan niệm quản trị nhà nước hiệu quả trong thời đại cạnh tranh ngày nay.

* Được trang bị các kiến thức và kỹ năng thảo luận về các yếu tố xây dựng nền quản trị nhà nước hiệu quả ở cấp trung ương và địa phương.

* Áp dụng kiến thức lý thuyết trong thực tiễn công tác, lựa chọn đánh giá một chính sách cụ thể góp phần tăng cường sự tham gia của người dân trong chính sách của chính quyền địa phương, tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp trong chính sách của chính quyền trung ương cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công ở Việt Nam.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'