MPP-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Huỳnh Thế Du, Phạm Duy Nghĩa & Lê Việt Phú
Ngày: 26/06/2015 11:34; Kích thước: 616,643 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 29/06/2015
13:30 - 15:00

1. Giới thiệu phân tích chính sách (Huỳnh Thế Du)

Bài đọc:

*Vũ Thành Tự Anh (2009)

*HKS (2002)

Nguyễn Đình Thọ (2011), Chương 1

Mendeley (2015).

Thứ 4, 01/07/2015
13:30 - 15:00

2. Xác định vấn đề chính sách công (Huỳnh Thế Du)

Bài đọc:

*Hoàng Thị Hồng Lộc (2014), Chương 1

Dunn (2008), Chương 3.

Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 26/06/2015 11:23; Kích thước: 373,257 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/06/2015 11:22; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 26/06/2015 11:21; Kích thước: 58,669 bytes
Harvard Kennedy School
Ngày: 26/06/2015 10:52; Kích thước: 514,101 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 26/06/2015 10:50; Kích thước: 373,257 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 13/07/2015 12:48; Kích thước: 1,431,516 bytes
Lê Việt Phú
Ngày: 10/07/2015 11:36; Kích thước: 394,751 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 07/07/2015 18:12; Kích thước: 998,482 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/06/2015 10:50; Kích thước: 536,273 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/06/2015 10:49; Kích thước: 1,033,760 bytes

Buổi học đầu tiên giới thiệu một cách khái quát về các thể loại nghiên cứu, về khung phân tích và quy trình phân tích chính sách công. Ở những buổi học tiếp theo, môn học sẽ giới thiệu quy trình thực hiện một bài phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạng và định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trình này, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp), nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng là đưa ra gợi ý chính sách. Phần đầu của môn học kết thúc bằng những hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quả nhất. Phần này cũng sẽ đề cập tới vấn đề đạo đức trong nghiên cứu chính sách và thảo luận một số tình huống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để học viên thảo luận.

Trong nửa cuối của môn học, học viên sẽ chọn lĩnh vực chính sách được được liệt kê trong phần II. Học viên được yêu cầu tìm hiểu và hoàn thiện một đề cương nghiên cứu có sử dụng các kiến thức đã học. Học viên sẽ trình bày các ý tưởng hay kết quả nghiên cứu ban đầu của mình trước nhóm để tiếp thu góp ý của các bạn trong lớp và giảng viên.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'