MPP-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Paul Brown & Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 30/07/2016 15:11; Kích thước: 690,805 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 02/08/2016
08:30 - 11:45

Giới thiệu môn học

* Mong đợi về môn học

* Cấu trúc môn họcYêu cầu môn học

* Tài liệu đọc

* Giảng viên

Phần 1: Tổng quan - Thuyết phức hợp

Tìm hiểu thế giới tổ chức liên cá nhân. Giới thiệu lý thuyết phức hợp như là lăng kính qua đó xem xét các tổ chức với vai trò là bối cảnh cho lãnh đạo.

Phần 2: Khoa học thần kinh – Ba loại lãnh đạo

Khoa học thần kinh là lăng kính qua đó xem xét cá nhân. Nền tảng cảm xúc của hành vi tổ chức. Ba loại lãnh đạo được giới thiệu – hành chính, thích ứng và tạo điều kiện (administrative, adaptive and enabling)

Bài đọc bắt buộc:

* UBM 2008, Chương 8: Lý thuyết lãnh đạo phức hợp: Chuyển đổi từ lãnh đạo trong thời đại công nghiệp sang lãnh đạo trong kỷ nguyên tri thức era

* Chương 1, Tâm lý học thần kinh dành cho Huấn luyện viên. Hồ sơ ban đầu: tìm hiểu về não bộ

* SCB 2015. Chương 1: Có hóa học và rồi lại có hóa học; Chương 2: Bộ não, cơ thể và kinh doanh: cách tiếp cận hệ thống.

Bài đọc tham khảo

* UBM 2008. Chương 1: Lý thuyết phức hợp cho tổ chức và lãnh đạo tổ chức

* Heifetz, R., (1994). Sự Lãnh đạo - Không có Câu Trả lời Dễ dàng, Phần Giới thiệu và Chương 1: Những giá trị trong sự lãnh đạo.

Thứ 5, 04/08/2016
08:30 - 11:45

Phần 1: Mục tiêu và động cơ

Đâu là những phương cách để lãnh đạo có được tác động như mong muốn? Ai đặt ra những mục tiêu cho tổ chức và cá nhân? Khám phá những phương tiện để khuyến khích người khác. Đặt mục tiêu và khiến người ta đi đến đó. Tham khảo lại lý thuyết phức hợp cũng như bộ não và hành vi.

Phần 2: Thay đổi và thích ứng

Khác biệt giữa thay đổi và thích ứng. Mỗi cá nhân là một phòng thí nghiệm trải nghiệm của chính mình. Sự trung thành với tổ chức và cá nhân. Tại sao người ta làm việc? Họ có muốn được lãnh đạo không?

Tình huống: Singapore – Xây dựng thành phố trong vườn

Bài đọc bắt buộc:

* Chương 8, Tâm lý học thần kinh dành cho Huấn luyện viên. Tương tác biểu cảm

* UBM 2008. Chương 7: Vượt qua lãnh đạo giao dịch và lãnh đạo chuyển đổi: Liệu các nhà lãnh đạo vẫn có thể lãnh đạo khi họ không biết phải làm gì?

* SCB 2015. Chapter 7: Thay đổi chính bạn – thay đổi người khác

* Neo, B. S., & Chen, G. (2007). Quản trị năng động: Gắn kết văn hóa, năng lực và thay đổi ở Singapore. New Jersey: World Scientific. Lời tựa và Chương 1: Khung phân tích cho Quản trị Năng động: Thể chế hóa Văn hóa, Năng lực và Thay đổi

Bài đọc tham khảo

* Ostroff, F. (2006) "Quản lý Thay đổi trong Chính phủ", Harvard Business Review, May, pp. 141-146.

Sylvia Walby
Ngày: 24/08/2016 15:32; Kích thước: 567,567 bytes
Bahman Nasir Zenouzi & Ali Dehghan
Ngày: 22/08/2016 15:11; Kích thước: 838,781 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 19/08/2016 17:33; Kích thước: 465,123 bytes
Mary Uhl-Bien, Russ Marion, & Bill McKelvey
Ngày: 25/08/2016 17:28; Kích thước: 626,833 bytes
Nhiều tác giả
Ngày: 25/08/2016 17:02; Kích thước: 1,484,707 bytes
Thomas H. Davenport
Ngày: 22/08/2016 14:59; Kích thước: 410,849 bytes
Mary Uhl-Bien, Russ Marion, & Bill McKelvey
Ngày: 25/08/2016 17:01; Kích thước: 766,657 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 16/08/2016 15:47; Kích thước: 567,270 bytes
Mary Uhl-Bien, Russ Marion, & Bill McKelvey
Ngày: 25/08/2016 16:20; Kích thước: 1,361,291 bytes
Nhiều tác giả
Ngày: 25/08/2016 16:38; Kích thước: 1,484,707 bytes
Peter B. Vail
Ngày: 10/08/2016 08:58; Kích thước: 517,418 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 10/08/2016 09:02; Kích thước: 509,241 bytes
Mary Uhl-Bien, Russ Marion, & Bill McKelvey
Ngày: 06/08/2016 09:34; Kích thước: 730,984 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 06/08/2016 09:28; Kích thước: 828,627 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 10/08/2016 09:06; Kích thước: 563,302 bytes
Boon Siong Neo, Geraldine Chen & Michael E. Porter
Ngày: 02/08/2016 09:25; Kích thước: 809,678 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 10/08/2016 09:26; Kích thước: 613,769 bytes
Mary Uhl-Bien, Russ Marion, & Bill McKelvey
Ngày: 01/08/2016 15:31; Kích thước: 870,154 bytes
Tara Swart; Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 01/08/2016 15:21; Kích thước: 478,876 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 02/08/2016 14:16; Kích thước: 715,806 bytes
Tara Swart, Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 30/07/2016 17:01; Kích thước: 706,697 bytes
Tara Swart; Kitty Chisholm & Paul Brown
Ngày: 30/07/2016 16:45; Kích thước: 493,314 bytes
Mary Uhl-Bien, Russ Marion, & Bill McKelvey
Ngày: 30/07/2016 16:44; Kích thước: 911,730 bytes
Paul Brown
Ngày: 25/08/2016 16:08; Kích thước: 1,154,769 bytes
Paul Brown
Ngày: 25/08/2016 16:06; Kích thước: 3,448,814 bytes
Paul Brown
Ngày: 18/08/2016 08:54; Kích thước: 572,664 bytes
Paul Brown
Ngày: 18/08/2016 08:52; Kích thước: 1,325,170 bytes
Paul Brown
Ngày: 18/08/2016 08:49; Kích thước: 4,243,422 bytes
Paul Brown
Ngày: 02/08/2016 17:39; Kích thước: 720,549 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/08/2016 09:40; Kích thước: 546,330 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/08/2016 09:10; Kích thước: 547,927 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 08/08/2016 09:44; Kích thước: 675,385 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 05/08/2016 11:28; Kích thước: 542,291 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 15/08/2016 09:11; Kích thước: 544,847 bytes
Huỳnh Trung Dũng
Ngày: 30/07/2016 17:40; Kích thước: 672,860 bytes
Đại học Quốc gia Singapore
Ngày: 15/08/2016 09:59; Kích thước: 707,739 bytes
June Gwee & Neo Boon Siong
Ngày: 08/08/2016 09:36; Kích thước: 1,550,958 bytes
Neo Boon Siong, June Gwee and Candy Mak
Ngày: 30/07/2016 17:24; Kích thước: 1,783,602 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 30/07/2016 16:48; Kích thước: 58,669 bytes
Mary Uhl-Bien, Russ Marion & Bill McKelvey
Ngày: 30/07/2016 16:46; Kích thước: 481,264 bytes
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Nhận biết sự phức hợp của lãnh đạo, đặc biệt trong khu vực công.

* Hiểu rõ nguồn gốc và cách thức vận hành của lãnh đạo thông qua lý thuyết phức hợp và khoa học thần kinh

* Phát triển và ứng dụng các năng lực lãnh đạo, bao gồm:

1. Ảnh hưởng bằng khuyến khích và truyền cảm hứng

2. Lãnh đạo sự thay đổi

3. Ra quyết định hiệu quả

4. Xây dựng và phát triển tổ chức

5. Xác định các phong cách lãnh đạo khác nhau và thực hành phong cách phù hợp.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'