MPP-501

Tiếng Anh dành cho chính sách công 1

Huynh Trung Dung et al.
Ngày: 29/09/2015 16:28; Kích thước: 341,254 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 4, 07/10/2015
13:30 - 15:30

* Pre-intermediate & Intermediate:

Placement Test

Pham T. Diem Ngoc, Tran H. Nhu Quynh

Thứ 5, 08/10/2015
13:30 - 15:30

* Pre-intermediate & Intermediate:

Huynh Trung Dung

Stokey 1978.

Veena Keshav Pailwar
Ngày: 07/10/2015 17:33; Kích thước: 1,127,666 bytes
The Economist
Ngày: 07/10/2015 17:31; Kích thước: 37,831 bytes
Huynh Trung Dung
Ngày: 13/10/2015 09:10; Kích thước: 332,506 bytes
Huynh Trung Dung
Ngày: 13/10/2015 09:09; Kích thước: 257,617 bytes
Huynh Trung Dung
Ngày: 13/10/2015 09:07; Kích thước: 204,240 bytes

By the end of the course, students will:

- develop basic vocabulary in economics and public policy

- be able to understand complex sentences in academic texts

- develop basic communication skills.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'