Nghiên cứu để phân tích chính sách

Một chương trình đào tạo chính sách công có chất lượng phải được xây dựng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc các vấn đề chính sách. Chính vì vậy, hoạt động nghiên cứu và phân tích chính sách luôn là một ưu tiên hàng đầu của FSPPM. Kết quả của hoạt động này - có thể dưới hình thức các bài nghiên cứu có tính hàn lâm, đối thoại chính sách, phân tích chính sách, hay nghiên cứu tình huống - vừa giúp tăng cường chất lượng giảng dạy của trường, vừa giúp tạo ra vốn tri thức để nhà trường có thể tham gia một cách hiệu quả vào hoạt động thảo luận chính sách ở Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu chính sách ở Việt Nam của chúng tôi được bắt đầu từ năm 1989 khi Viện phát triển quốc tế Harvard (HIID) hơp tác với Chính phủ Việt Nam trong hoạt động tư vấn chính sách. Trong suốt hơn 20 năm qua, đặc biệt là kể từ khi FSPPM được thành lập vào năm 1994, hoạt động nghiên cứu chính sách của chúng tôi đã trở nên đa dạng hơn, bao trùm nhiều lĩnh vực chính sách quan trọng như kinh tế vĩ mô, kinh tế phát triển, tài chính công, giáo dục đại học, cơ sở hạ tầng, thẩm định đầu tư công, thương mại quốc tế, luật và quản trị công.

Các nghiên cứu của FSPPM thường được thực hiện theo nhóm, bao gồm cả các nhà nghiên cứu trong nước, những người hiểu sâu sắc nền kinh tế và thể chế của Việt Nam, và các nhà nghiên cứu quốc tế, những người mang đến tri thức và kinh nghiệm toàn cầu. Một nhóm nghiên cứu điển hình thường do một giảng viên giàu kinh nghiệm của FSPPM điều phối, với sự hợp tác chặt chẽ của các đồng nghiệp ở ĐH Harvard, của một số nhà nghiên cứu ở các trường đại học hay viện nghiên cứu, và của chuyên gia trong khu vực tư nhân ở Việt Nam.

Dù xuất hiện dưới hình thức nào, chủ đề thuộc lĩnh vực nào, hay thành phần nhóm nghiên cứu bao gồm những ai thì các bài nghiên cứu của FSPPM cũng luôn có tính phê bình trên tinh thần khoa học và xây dựng, với mong muốn góp phần nhận dạng vấn đề chính sách của Việt Nam một cách khách quan và chính xác hơn cũng như đưa ra những khuyến nghị chính sách thích hợp và hiệu quả hơn.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý