Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) là đầu tàu kinh tế, trung tâm thương mại và trung tâm tài chính quốc gia. Khát vọng của Thành phố không chỉ là duy trì được vị trí dẫn đầu cả nước, mà còn thu hẹp và tiến tới bắt kịp các thành phố thành công trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á nói chung. Trong thời đại toàn cầu hóa toàn diện về thương mại, đầu tư, tài chính, và công nghệ ngày nay, một cách để đạt được khát vọng này là Thành phố bắt nhịp với xu thế của thời đại, biến mình trở thành trung tâm tài chính của khu vực và từng bước tiến lên phạm vi toàn cầu. 

Để thực hiện khát vọng này, UBND TP.HCM đã đề nghị Trường FSPPM xây dựng đề án Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Trong năm 2019, FSPPM đã hoàn thành giai đoạn một của đề án. Dựa trên kết quả này, UBND TP.HCM đã tổ chức thành công Hội thảo Xây dựng TPHCM thành trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế vào tháng 7/2019 với sự có mặt của các lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các sở, ngành thành phố, các chuyên gia trong và ngoài nước.

Nghiên cứu bước đầu thúc đẩy các thảo luận chính sách và thực tiễn về 4 nội dung chính gồm:

  1. Hiện trạng - mục tiêu và lộ trình xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế;
  2. Bài học kinh nghiệm về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế;
  3. Hệ sinh thái cho sự phát triển bền vững của một trung tâm tài chính quốc tế;
  4. Định hướng chính sách quốc gia và vai trò của chính quyền thành phố để xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Diễn đàn kinh tế thường niên TP.HCM (HEF 2019) được tổ chức vào tháng 10/2019 với chủ đề Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tập trung thảo luận 4 nội dung trên đã thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn 800 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Trung ương, địa phương, các nhà chuyên môn trong khu vực tài chính trong và ngoài nước. Là sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng nhất trong năm, HEF 2019 phát đi thông điệp chính thức về chủ trương gắn kết chiến lược phát triển của TP HCM với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khát vọng từng bước trở thành trung tâm tài chính tầm quốc gia, khu vực và quốc tế không chỉ hỗ trợ sự phát triển hiện tại của Việt Nam, mà còn tạo tiền đề cho việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của quốc gia, và cải thiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, đề án của Trường FSPPM được đánh giá không chỉ có vai trò quan trọng đối với TP.HCM mà cần được xem xét như một đề án kinh tế trọng điểm của quốc gia.

Trong năm 2020, Trường FSPPM tiếp tục làm việc cùng UBND TP.HCM và HFIC để triển khai nghiên cứu đề án khả thi, góp phần hỗ trợ Thành phố trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới như một bộ phận trong chiến lược tổng thể của quốc gia.