Sáng kiến Chính sách công Hạ vùng sông Mekong

Chương trình Sáng kiến Chính sách Công Hạ vùng Mekong (LMPPI) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Văn phòng LMPPI nằm trong khuôn viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) - trung tâm đối thoại, nghiên cứu và giảng dạy chính sách công tại Việt Nam. LMPPI được đặt dưới sự quản lý của FSPPM và Chương trình Việt Nam, thuộc Trung tâm Ash của Trường Harvard Kennedy tại Hoa Kỳ.

LMPPI hướng đến việc tạo ra tri thức, thúc đẩy hoạt động học tập và khuyến khích đối thoại về các chính sách công nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững với môi trường, gia tăng năng suất nông nghiệp và cải thiện sinh kế tại năm quốc gia thuộc Lưu vực sông Mekong gồm Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Miến Điện, Thái Lan, và Việt Nam. 

Hoạt động của LMPPI được thiết kế nhằm hoàn thiện kiến thức chuyên môn về mối liên hệ giữa sản xuất năng lượng - sản xuất lương thực - sử dụng nguồn nước, đồng thời cung cấp cho các nhà hoạch định những phân tích và khuyến nghị chính sách dựa trên nền tảng nghiên cứu vững chắc nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

Xây dựng mạng lưới nghiên cứu liên ngành

Dựa trên thế mạnh của các viện nghiên cứu tại Hạ vùng Mekong và các đối tác học thuật trên khắp thế giới, Sáng kiến này hướng đến việc thiết lập một mạng lưới các đơn vị liên kết nghiên cứu nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác nghiên cứu liên ngành và liên quốc gia để thực hiện các chủ đề nghiên cứu quan trọng trong phát triển bền vững liên quan đến biến đổi khí hậu, cạnh tranh sử dụng tài nguyên và hội nhập kinh tế khu vực.

Các chương trình đào tạo phục vụ việc xây dựng năng lực

Dự án gắn với hoạt động của giảng viên và sinh viên của FSPPM nhằm thúc đẩy hoạt động giảng dạy và nghiên cứu những thách thức chính sách liên quan đến vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Trọng tâm của dự án là tích hợp các nghiên cứu của LMPPI vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tại FSPPM, đồng thời đưa các môn học về chính sách môi trường vào chương trình thạc sỹ chính sách công của FSPPM. Học viên FSPPM sẽ trở thành những người lãnh đạo tương lai tại các địa phương khắp Việt Nam, đặc biệt là của Đồng bằng Sông Cửu Long – và LMPPI cũng nỗ lực nhằm biến việc tư duy và những thách thức về môi trường trở thành mối quan tâm hàng đầu của họ khi xem xét những cơ hội và thách thức trong phát triển vùng.

Tiếp cận và đối thoại chính sách

Với mục tiêu thúc đẩy những phương thức tiếp cận mang tính phối hợp và hiệu quả dành cho quản lý tài nguyên, hội nhập kinh tế và phát triển bền vững, các hoạt động đối thoại chính sách của LMPPI tạo ra một diễn đàn thảo luận dành cho các bên liên quan như khu vực nhà nước các cấp, khu vực tư nhân và các bên chịu tác động trong khu vực.

Phối hợp chính sách được tích hợp một cách trọn vẹn vào phương pháp tiếp cận nghiên cứu của LMPPI. Việc hình thành các chủ đề nghiên cứu có sự tham vấn từ giai đoạn khởi động với các bên liên quan bao

gồm chính quyền địa phương, cấp vùng và cấp trung ương, các tổ chức dân sự, và các học giả địa phương nhằm thu thập các nhận định và đóng góp của họ. Các báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh sẽ được chia sẻ và thảo luận với các nhà hoạch định chính sách, tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận cấp cao về những lựa chọn chính sách rút ra từ bài nghiên cứu.