Định Giá Các Lợi Ích Tài Chính Qua Các Hàm Tài Chính Excel

Định Giá Các Lợi Ích Tài Chính Qua Các Hàm Tài Chính Excel

Định Giá Các Lợi Ích Tài Chính Qua Các Hàm Tài Chính Excel

Bất kỳ nhà đầu tư nào khác để có được quyết định đúng, họ đều phải thu thập thông tin và phân tích, xủ lý một cách có hệ thống và khoa học.

Rõ ràng, vấn đề chính của những quyết định đầu tư là làm sao để xác suất của những sai lầm là thấp nhất và khả năng kiểm soát được các rủi ro liên quan sao cho có thể tối thiểu hoá những thiệt hại có thể gặp phải. Sự thành công hay thất bại của một quyết định đầu tư phụ thuộc rất lớn vào những thông tin mà nhà đầu tư có được. Song với một nguồn thông tin giống nhau thì chưa hẳn các quyết định đầu tư đều như nhau. Điều này còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến năng lực phân tích và xử lý thông tin, cách tiếp cận và đánh giá vấn đề, khả năng phán đoán, dự báo môi trường…

Quyển sách này đóng vai trò như một quyển cẩm nang hữu ích nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng tốt những cú pháp hàm tài chính trong việc phân tích và xử lý các phép toán tài chính một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Điểm đặc biệt trong quyển sách này đó là trong các hàm tài chính, tác giả trình bày theo những công thức tài chính liên quan để người dùng có thể vận dụng tính toán nhằm kiểm tra đối chiếu kết quả, qua đó hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của hàm hơn.

Mục lục:

Lời tựa

Phần 1: Những vấn đề lưu ý khi sử dụng các hàm tài chính

Ngày tháng và hệ thống ngày tháng

Ngày tháng và hệ thống ngày tháng

Hệ thống ngày 1900 và 1904

Nhận dạng giá trị của năm gồm hai chữ số

Hàm tài chính trong Excel

Những vấn đề chung về hàm

Cấu trúc hàm

Chọn và lập hàm

Những lưu ý khi lập hàm

Cách nhập đối số

Cách đặt tên cho các đối số

Cách tạo một hàm tài chính mới qua công cụ VBA

Cách thay đổi các dạng hiển thị

Các đối số thường xuất hiện trong hàm tài chính

Các lỗi thường xuất hiện trong hàm tài chính

Phần 2: Các hàm tài chính

Nhóm A

Nhóm C

Nhóm D

Nhóm E

Nhóm F

Nhóm I

Nhóm M

Nhóm N

Nhóm O

Nhóm P

Nhóm R

Nhóm S

Nhóm T

Nhóm V

Nhóm X

Nhóm Y

Phần 3: Phụ lục

Phụ lục 1: Ứng dụng lý thuyết ra quyết định trong đầu tư tài chính

Phụ lục 2: Tra cứu nhanh các công thức tài chính công ty

Phụ lục 3: Hàm DAYS360

Phụ lục 4: Modules dành cho VBAProject

Phụ lục 5: Phương pháp nội suy

Phụ lục 6: Hướng dẫn lập bảng toán tài chính

Phụ lục 7: Các bảng toán tài chính

 

Những bài viết liên quan