Siêu sự kiện và tham vọng lớn: Sự phát triển của Hàn Quốc và cách vận dụng chiến lược bốn sự kiện lớn.
June 23, 2017

Siêu sự kiện và tham vọng lớn: Sự phát triển của Hàn Quốc và cách vận dụng chiến lược bốn sự kiện lớn.

June 23, 2017

Quyển sách này phân tích tổng hợp chiến lược của Hàn Quốc sử dụng các siêu sự kiện (mega-event) trong quá trình phát triển đất nước ở thời hiện đại. Quyển sách phân tích sự kiện Olympic mùa hè (1988), Triển lãm Thế giới World Expo (2002) và Olympic mùa đông (2018) trong suốt 30 năm phát triển thần tốc của đất nước Hàn Quốc và qua những giai đoạn phát triển kinh tế chính trị khác nhau. Trong quyển sách, các tác giả giải thích cách các siêu sự kiện giúp củng cố vị thế của Hàn Quốc trên trường quốc tế, nâng cao tinh thần dân tộc, tạo động lực cho phát triển kinh tế đặc biệt đối với các công ty quốc doanh chuyên xuất khẩu, và xây dựng các thành phố hỗ trợ và đồng thời đại diện cho sự phát triển ở Hàn Quốc. Từ đó, quyển sách nhấn mạnh tầm quan trọng của hiện tượng toàn cầu ngày càng nổi bật đó là việc sử dụng các siêu sự kiện như một chất xúc tác cho sự phát triển, mặt khác ngày càng có nhiều ý kiến chỉ trích siêu sự kiện “hại nhiều hơn lợi”. Đây là quyển sách lý tưởng dành cho giới học thuật, các nhà hoạch định chính sách và những độc giả muốn tìm hiểu về siêu sự kiện và vai trò của chúng trong quá trình phát triển của những quốc gia không phải phương Tây.

Những bài viết liên quan