FSPPM phối hợp cùng OECD tổ chức tọa đàm “Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều” (MDCR) của Việt Nam
October 25, 2019

FSPPM phối hợp cùng OECD tổ chức tọa đàm “Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều” (MDCR) của Việt Nam

October 25, 2019

Đầu năm 2019, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khởi động dự án xây dựng báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều (Multidimensional Country Review) dành cho Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo nhằm cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách ở các quốc gia đang phát triển định hướng để thiết kế chính sách tăng trưởng toàn diện.

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh FSPPM

Hiện tại, dự án đã bước vào giai đoạn 3 – Từ Phân tích đến Hành động; và dựa trên kết quả khảo sát ban đầu nhận diện những thách thức mà Việt Nam đang phải đối diện, OECD đề xuất những chiến lược mà chính phủ Việt Nam có thể theo đuổi để đạt được mục tiêu phát triển của mình.

Ông Jan Rielaender, Trưởng Bộ phận Dự án MDCR của OECD, đánh giá cao những chia sẻ đến từ các chuyên gia của Trường Fulbright, vốn là những người trực tiếp hoạt động và thấu hiểu bối cảnh chính sách công tại Việt Nam.

Từ phải sang, ông Jan Rielaender, Trưởng Bộ phận Dự án MDCR của OECD. Ảnh FSPPM

Hiểu biết thực tiễn về môi trường kinh doanh và hệ thống chính trị của đội ngũ chuyên gia Fulbright là sự bổ sung cần thiết giúp những phân tích và đề xuất mang tính quốc tế của OECD tăng tính khả thi và cơ hội thành công khi triển khai.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh FSPPM

Những chủ đề chính được đề cập tại tọa đàm là (i) Xây dựng mối quan hệ giá trị cao giữa doanh nghiệp tư nhân nội địa và FDI; (ii) Mạng lưới thể chế để nâng cao kỹ năng và sức sáng tạo của người lao động; (iii) Ứng phó với ô nhiễm nước và không khí; (iv) cải cách vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế.

Những bài viết liên quan