Học viên Thạc sĩ Chính sách Công MPP 2020 (PA) bảo vệ luận văn thạc sĩ
March 03, 2020

Học viên Thạc sĩ Chính sách Công MPP 2020 (PA) bảo vệ luận văn thạc sĩ

March 03, 2020

Bắt đầu từ ngày 2/3/2020, học viên chương trình Thạc sĩ Chính sách công, chuyên ngành Phân tích chính sách tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright bước vào giai đoạn bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Luận văn thạc sĩ Chính sách công là bài tập chính sách thu nhỏ trong đó học viên vận dụng những kiến thức lý thuyết được trang bị trong chương trình, sử dụng số liệu thứ cấp hoặc tự chuẩn bị dữ liệu cho phần phân tích để giải quyết những vấn đề chính sách thời sự tại Việt Nam.

 

 

 

 

Đây cũng là cơ hội để các bạn học viên thể hiện các năng lực đã được đào tạo trong chương trình thông qua việc tổng hợp, giải quyết vấn đề, phát triển tư duy phản biện, trình bày và tương tác với các thành viên trong hội đồng.

 

 

 

 

 

 

Năm nay, chủ đề được các bạn học viên khóa MPP2020 – PA chọn lựa nghiên cứu khá đa dạng và bao quát nhiều khía cạnh trong lĩnh vực chính sách công từ quản trị nhân sự khu vực công; cải cách thể chế dưới tác động của FDI; thẩm định các dự án đầu tư công như dự án Điện mặt trời Ninh Phước, dự án cao tốc Nha Trang-Cam Lâm, v.v.; hàm ý chính sách điều chỉnh các loại thuế phí đối với hành vi của người dân và lĩnh vực tài chính như phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thoái vốn ở DNNN,...

-------------------------------------
Chuyên ngành Phân tích Chính sách của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright được xây dựng tương tự như những chương trình chính sách công tại các trường đại học uy tín ở Hoa Kỳ, đặc biệt dựa theo mô hình của các chương trình sau đại học và quản lý công tại Trường Harvard Kennedy, được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Chương trình đào tạo toàn thời gian kéo dài liên tục trong 15 tháng. Học viên cần hoàn thành 57 tín chỉ, trong đó luận văn chiếm 10 tín chỉ, số tín chỉ còn lại dành cho các môn học bắt buộc và tự chọn.

 

 

 

 

Học viên khi trúng tuyển sẽ được nhận 100% học bổng từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia trong lĩnh vực chính sách công, kinh tế, tài chính được đào tạo ở các trường đại học lớn và uy tín trên thế giới.

Những bài viết liên quan