“MUỐN ĐI XA, HÃY ĐI CÙNG NHAU”
June 25, 2019

“MUỐN ĐI XA, HÃY ĐI CÙNG NHAU”

June 25, 2019

Chia sẻ thông điệp ấy, nhóm tình nguyện viên hỗ trợ mùa tuyển sinh 2019 của Trường Fulbright đã được thành lập. Nhóm gồm các Anh, Chị đang là học viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách công ở cả hai chuyên ngành: Phân tích chính sách, và Lãnh đạo & Quản lý, sẵn sàng chia sẻ với từng ứng viên những trải nghiệm thực tế về chương trình, và cả kinh nghiệm làm hồ sơ ứng tuyển, viết bài tự luận, quá trình thi tuyển cũng như phỏng vấn.

Nếu bạn dự định ứng tuyển vào Chương trình Thạc sĩ Chính sách công Fulbright năm nay, và muốn được chia sẻ kinh nghiệm thực tế thì hãy liên hệ với một tình nguyện viên theo danh sách bên dưới nhé.

Chuyên ngành Phân tích Chính sách

1. Lê Việt An (mpp19.AnLe@student.fulbright.edu.vn)

2. Nguyễn Xuân Hường (MPP20.HuongNguyen@student.fulbright.edu.vn)

3. Chu Đức Mạnh (mpp19.ManhChu@student.fulbright.edu.vn)

4. Nguyễn Minh Nhựt (mpp19.NhutNguyen@student.fulbright.edu.vn)

5. Mạch Thanh Toàn (MPP20.ToanMach@student.fulbright.edu.vn)

6. Nguyễn Thị Quỳnh Trang (MPP20.TrangNguyen@student.fulbright.edu.vn)

Chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý

1. Nguyễn Thị Ngọc Diệp (MPP20.DiepNguyen@student.fulbright.edu.vn)

2. Đặng Trần Ngọc Ngân (MPP20.NganDang@student.fulbright.edu.vn)

3. Hoàng Thị Phương Thảo (MPP20.ThaoHoangThi@student.fulbright.edu.vn)

Những bài viết liên quan