Bluezone: Khía cạnh tự do cá nhân thời dịch bệnh
July 24, 2021

Bluezone: Khía cạnh tự do cá nhân thời dịch bệnh

July 24, 2021

Tiếp nối lớp học thử nghiệm lần 1, Demo Class 2 đem đến cho người học cơ hội học hỏi một trụ cột quan trọng khác trong hoạch định chính sách, đó là quản trị và luật pháp. Trong bối cảnh đại dịch, khía cạnh quản trị càng đặc biệt quan trọng, là cơ chế để nhà nước thực thi các chính sách một cách hiệu quả đồng thời đảm bảo các quyết sách đều cân nhắc đến khía cạnh bình đẳng, công bằng, và bảo vệ quyền lợi cơ bản của mọi người dân trong giai đoạn khủng hoảng.

Tham khảo thông tin của Demo Class 2 về chủ đề pháp luật và quản trị ở bên dưới:

Link đăng ký: https://bit.ly/3zniEH0

Thời gian: 10:00 – 11:30 sáng, thứ Bảy ngày 31/07/2021

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Chương trình MPP, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Song song với nỗ lực mua và tiêm vaccines, trong điều tra, truy vết dịch tễ, người dân được khuyến khích cài đặt một số ứng dụng như Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration (VHD) trên điện thoại thông minh. Tự do dân sự, quyền riêng tư, và dữ liệu cá nhân cần được bảo đảm và có thể bị hạn chế ra sao trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng.

Từ nghiên cứu một tình huống cụ thể (Quyết định số 2666 của Bộ Y tế) lớp học thử nghiệm sẽ giúp các học viên thảo luận khía cạnh chính sách, pháp luật của bảo vệ tự do cá nhân, bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân trong một thời đại số hóa nhanh chóng, song cũng đối mặt với những khủng hoảng và biến động khôn lường trong tương lai.

 

Những bài viết liên quan