Cát cứ: Rủi ro từ sự phân mảng pháp luật hợp đồng ở Việt Nam
January 08, 2022

Cát cứ: Rủi ro từ sự phân mảng pháp luật hợp đồng ở Việt Nam

January 08, 2022

Diễn giả: PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Chương trình MPP, Giảng viên chuyên ngành Luật, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Thời gian: 10:00 – 11:30, Thứ Bảy, ngày 08/01/2022
Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua nền tảng zoom

Dựa trên trụ cột Bộ Luật Dân Sự (BLDS) 2015 và Luật Thương Mại (LTM) 2005, pháp luật hợp đồng của nước ta đã trở nên phức tạp và chồng chéo. Luật riêng (luật chuyên ngành) được ban hành ngày càng nhiều, đôi khi che lấp và xa dần các đạo luật gốc. Quy định pháp luật chuyên ngành về hợp đồng, điều tiết các loại hợp đồng như mua bán điện, các loại dịch vụ vận tải, hợp đồng xây dựng, mua bán nhà, chung cư, tín dụng, ngân hàng, thế chấp, bảo lãnh.. do các bộ chuyên ngành soạn thảo. Thậm chí, chính quyền địa phương cũng có thể can thiệp vào quyền tự do khế ước thông qua các chính sách can thiệp ở cấp địa phương.

Từ đó xuất hiện nguy cơ các quy định có tính chất điều tiết, quản lý nhà nước này can thiệp đáng kể vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Pháp luật kinh doanh bất động sản (BĐS), nhà ở, chung cư, các quyền tài sản phái sinh từ BĐS và các sản phẩm BĐS kiểu mới, xây dựng, chứng khoán, bảo hiểm, vận tải, quảng cáo… trên thực tế là luật riêng, điều chỉnh trực tiếp các quan hệ hợp đồng. Chỉ khi luật riêng không quy định, người ta mới thường quay lại tìm các quy định nền tảng có trong BLDS hoặc LTM kể trên.

Buổi thảo luận góp phần nhận diện các vướng mắc của pháp luật hợp đồng, từ đó, nếu cần, đề ra các ưu tiên lập pháp, và giám sát lập pháp, để giúp pháp luật hợp đồng ổn định, minh bạch, đáng tin cậy, có thể tiên liệu được, thuận lợi cho người kinh doanh. Trọng tâm của buổi thảo luận sẽ bàn về sự cát cứ, phân mảng của pháp luật hợp đồng.

Đăng ký tham dự tại đây: https://bit.ly/3HhQCRi

Lưu ý: seminar sẽ được tổ chức qua nền tảng trực tuyến. Do số lượng khách mời có giới hạn, vui lòng đăng ký qua link ở trên. Thư mời cùng với chi tiết về đường link tham dự sẽ được gửi đến khán giả từ 1-2 ngày trước khi seminar bắt đầu.

 

 

Những bài viết liên quan