Hội thảo Kinh tế Việt Nam thường niên 2019 do Thời báo Kinh tế Việt Nam: Bức phá từ những động lực tăng trưởng
March 12, 2019

Hội thảo Kinh tế Việt Nam thường niên 2019 do Thời báo Kinh tế Việt Nam: Bức phá từ những động lực tăng trưởng

March 12, 2019

Ngày 12/3/2019, giảng viên Huỳnh Thế Du và Nguyễn Xuân thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã cùng tham dự Hội thảo Kinh tế Việt Nam thường niên 2019 do Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) chủ trì với chủ đề "Bứt phá từ những động lực tăng trưởng".

Hội thảo năm nay tập trung đề cập và bàn thảo những điều kiện căn bản thúc đẩy sự bứt phá của kinh tế Việt Nam năm 2019 và những năm tiếp theo. Đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp, và các chuyên gia kinh tế từ các trường đại học và viện nghiên cứu đã cùng nhau thảo luận các quyết sách kinh tế quan trọng tạo động lực cho phát triển.

Phiên thảo luận "Quản trị bền vững thị trường tiền tệ ngân hàng – Tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế" do ông Nguyễn Xuân Thành điều phối thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Một số vấn đề nổi bật được đề cập trong phiên thảo luận là: quản trị minh bạch, hạn mức tín dụng 14%, vấn đề tăng vốn cho các ngân hàng thương mại và những yếu tố tác động từ bối cảnh thế giới và các chính sách phát triển của Việt Nam đến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước.

Tiếp nối chương trình hội thảo, TS. Huỳnh Thế Du đã có bài trình bày về "Sức bật 2019 nhìn từ khu vực kinh tế tư nhân". Theo tiến sĩ, nên nhìn nhận lại vai trò của khu vực tư nhân như một đầu tàu chính và một trong những động lực chính phát triển kinh tế quốc gia. Mặt khác, ông cũng lưu ý mặt trái của vấn đề đó là nền kinh tế tư nhân phát triển quá nhanh, tư nhân thân hữu và lợi ích nhóm.

Những bài viết liên quan