Kinh tế Vi mô 2 với TS. Lê Thái Hà
June 17, 2020

Kinh tế Vi mô 2 với TS. Lê Thái Hà

June 17, 2020

Trong Ngày hội Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2020 diễn ra vào ngày 27/6 tới, Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Nghiên cứu và Giảng viên cao cấp của Trường Quản lý và Chính sách công Fulbright sẽ giảng dạy lớp học trải nghiệm về môn học Kinh tế Vi mô 2 với chủ đề “Phúc lợi người tiêu dùng và Phân tích chính sách”.

Các lớp học về kinh tế đặc sắc của Tiến sĩ Lê Thái Hà luôn là lớp học được đông đảo sinh viên chờ đợi ở Fulbright. Cô là giảng viên cao cấp về kinh tế giàu kinh nghiệm, có nhiều công trình nghiên cứu quốc tế về Kinh tế năng lượng, Kinh tế môi trường và Kinh tế ứng dụng.

Tiến sĩ Lê Thái Hà sẽ mang đến lớp học trải nghiệm một chủ đề nóng bỏng đang diễn ra liên quan đại dịch Covid-19 đó là các vấn đề chính sách xã hội. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Chính phủ các nước đã đưa ra các giải pháp, chính sách khẩn cấp và toàn diện nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp hạn chế tác động tiêu cực về con người và kinh tế của đại dịch này.

Trong bài giảng, Tiến sĩ Lê Thái Hà sẽ đi sâu phân tích tác động, hiệu quả của những chương trình trợ cấp của chính phủ, trong đó nhấn mạnh những chương trình trợ cấp của chính phủ tác động đến đường giới hạn ngân sách của người tiêu dùng và từ đó ảnh hưởng đến hành vi và phúc lợi của người tiêu dùng. Với trợ cấp, người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm và hàng hóa với chi phí rẻ hơn. Việc thiết kế các gói hỗ trợ này như thế nào đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả về khía cạnh chi phí cho chính phủ và phúc lợi của người tiêu dùng.

Các tình huống thực chứng trong bài giảng của cô, ví dụ như trợ cấp chăm sóc trẻ em, sẽ làm sáng tỏ những câu hỏi chủ chốt: đối với cùng một mức chi tiêu nhất định của chính phủ, liệu trợ cấp theo giờ hay trợ cấp một lần sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho người nhận? Lựa chọn nào sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ chăm sóc trẻ em nhiều hơn?

Để trả lời cho các câu hỏi này, cô sẽ giảng giải về việc sử dụng lý thuyết người tiêu dùng xây dựng các phương thức đo lường phúc lợi của người tiêu dùng. Qua đó phân tích các phương thức, chính sách hỗ trợ khác nhau của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và phúc lợi của người tiêu dùng như thế nào.

Không chỉ học lý thuyết kiến thức, bạn còn có cơ hội đặt câu hỏi, tương tác, tranh biện sâu về chủ đề trên cùng giảng viên theo cách học ở Fulbright trong lớp học thử của Tiến sĩ Lê Thái Hà.

👉👉👉 Nhanh tay đăng ký lớp học trải nghiệm với TS. Lê Thái Hà: TẠI ĐÂY

Những bài viết liên quan