Tạp chí khoa học quốc tế của trường Fulbright xuất bản số thứ ba
September 15, 2022

Tạp chí khoa học quốc tế của trường Fulbright xuất bản số thứ ba

September 15, 2022

Số mới nhất của tạp chí thảo luận đa dạng các chủ đề về kinh tế và chính sách công.

Bài báo đầu tiên, Regulatory reform and the regulatory state in the post-COVID-19 world xem xét lý thuyết nhà nước điều chỉnh (regulatory state theory) và sự phát triển của nó trong suốt chiều dài lịch sử, sau đó thảo luận về tiềm năng phát triển của nó giai đoạn sau COVID-19. Bài báo thứ hai, Pandemic waves, government response, and bank stock returns: evidence from 36 countries, phân tích tác động của số ca nhiễm COVID-19 cũng như các biện pháp can thiệp của chính phủ lên lợi nhuận các cổ phiếu ngân hàng, và kết luận rằng COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của những cổ phiếu này. Tuy nhiên, những can thiệp từ nhà nước có thể giảm thiểu mức độ ảnh hưởng này, bên cạnh việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Bài báo tiếp theo, An analysis of the linkages among fiscal vulnerability, financial stress and macroeconomic policies: an econometric study, xây dựng chỉ số dễ tổn thương của chính sách tài khoá (fiscal vulnerability), chỉ số căng thẳng tài chính (finacial stress), và chỉ số các chính sách vĩ mô (macroeconomic policies), sau đó nghiên cứu mối tương quan giữa ba chỉ số này của Pakistan. Bài báo thứ tư, Incomes, employment and gender roles: understanding women's intrahousehold decision-making participation in Nicaragua khám phá vấn đề tham gia ra quyết định trong gia đình của phụ nữ đã kết hôn và đồng thời nhấn mạnh vai trò của giới tính trong hôn nhân. Bài báo cuối cùng, Asymmetric effects of global uncertainty: the socioeconomic and environmental vulnerability of developing countries, nghiên cứu sự thay đổi của các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và mức độ dễ bị tổn thương của môi trường dưới sự biến động toàn cầu ở 54 nước đang phát triển.

Truy cập Volume 2 Issue 1

Tham khảo:

Những bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'