Gương mặt MPP: Dương Hoàng Long
June 18, 2022

Gương mặt MPP: Dương Hoàng Long

June 18, 2022

"Làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, tôi hiểu chính sách công là nguyên nhân chủ yếu mang lại thành công cũng như thất bại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Nhưng đây lại là công việc rất trừu tượng, phức tạp, chịu tác động của rất nhiều nhân tố chủ quan, khách quan mà con người nhiều khi không nhận thức đầy đủ được.

Rất may mắn, năm 2021 tôi được Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM) trao cho học bổng toàn phần chương trình đào tạo thạc sỹ chính sách công - chuyên ngành Phân tích Chính sách học tập trung trong 15 tháng. Chương trình chưa kết thúc, nhưng tôi đã đúng khi chấp nhận các chi phí cơ hội để được học tập tại Trường.

Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi được học tập trong môi trường có yêu cầu học thuật cao, coi trọng lý trí, sự nghiêm túc, tính trung thực, kết hợp quá trình đào tạo và tự đào tạo của học viên, sự tự giác và những quy định giám sát, kiểm tra nghiêm túc, công sức lao động của cả thầy và trò.

Trong 4 tháng đầu, để hoàn thành các bài tập, bài viết, tôi đã dành nhiều đêm thức trắng. Nhưng bù lại, tôi đã bước đầu lĩnh hội được những khái niệm cơ bản và quy luật vận động của nền kinh tế thị trường hiện đại; những công cụ để nhận thức, phân tích, mổ xẻ các hiện tượng, sự kiện, xu hướng... của nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế với tất cả cơ hội và thách thức; có khả năng sử dụng các công cụ luật pháp, kinh tế, tài chính... để nhận diện phản ứng chính sách phù hợp.

Kiến thức trong các sách, tài liệu nghiên cứu...cho dù được biên soạn công phu cũng chỉ tổng kết, phản ánh những cái đã xảy ra, dự báo ở mức độ nào đó trong tương lai. Nhưng trên thực tế, cuộc sống là dòng chảy không ngừng nghỉ, luôn đổi mới. Nghĩa là có độ "trễ" giữa sách vở với thực tiễn.

Nhưng dường như điều này không xảy ra ở FSPPM. Các thầy, cô với trình độ kiến thức sâu rộng, phương pháp làm việc khoa học, sự tận tụy, trách nhiệm với học viên đã thường xuyên cập nhật những vấn đề nóng, có tính thời sự của kinh tế - xã hội Việt Nam và thế giới để gợi mở cho học viên sử dụng kiến thức vừa được học để phân tích, mổ xẻ, chiêm nghiệm, làm cho các bài giảng của Trường không xơ cứng, không bị "đóng hộp", mà rất sinh động, hấp dẫn, có giá trị thực tiễn cao cho các học viên."

Dương Hoàng Long – Học viên MPP23-PA – Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ Hải Phòng.

Dương Hoàng Long – Học viên MPP23-PA – Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ Hải Phòng.

Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright đang tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2022 với 2 chuyên ngành Phân tích Chính sách; và Lãnh đạo và Quản lý. Học bổng do Vụ Văn hóa và Giáo dục - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (ECA) tài trợ.

Hạn nộp dự tuyển:

  • 10/7/2022 đối với ứng viên Lào theo chương trình MUSP
  • 14/8/2022 đối với các ứng viên khác

Tìm hiểu chương trình Phân tích chính sách TẠI ĐÂY

Tìm hiểu chương trình Lãnh đạo và Quản lý TẠI ĐÂY

Những bài viết liên quan